Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH
VỤ DU LỊCH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020

HVTH: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
MSSV: 1241820015
GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN

Tp. Hồ Chí Minh, 06/2013

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH
VỤ DU LỊCH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020
HVTH: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
MSSV: 1241820015
GVHD: PGS.TS ĐÀO DUY HUÂN
Tp. Hồ Chí Minh, 06/2013
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 650