Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

Được đăng lên bởi minhminhqb91-gmail-com
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD :Th.S. Trần Hữu Hải

LỜI MỞ ĐẦU
***
1.Lý do lựa chọn đề tài
Trong những năm trở lại đây nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến
và thay đổi mạnh mẽ. Nhà nước ta đã và đang đưa ra nhiều chính sách để phát
triển nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng XHCN có sự
quản lý của nhà nước. Theo quy luật vận động nền kinh tế thị trường đang tác
động mạnh mẽ đến mọi đời sống xã hội. Mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng
tới là làm thế nào để sản xuất và bán được thật nhiều sản phẩm nhằm thu được
lợi nhuận tối đa. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp cần phải xây dựng
một hệ thống phân phối có tầm chiến lược nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Phân phối
là một trong bốn công cụ chiến lược Marketing –mix. Nó đóng vai trò quan
trọng không thua kém gì so vơí các công cụ khác như: giá, sản phẩm..
Bánh kẹo là sản phẩm tiêu dùng thường xuyên nên chất lượng của các
nhãn hiệu không khác nhau bao nhiêu, chính vì thế để có thể thuyết phục
người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình các doanh nghiệp
cần đầu tư không chỉ trong công tác hoàn thiện chất lượng sản phẩm, định giá
sản phẩm hợp lý, thông tin truyền bá rộng rãi về sản phẩm mà điều quan trọng
hơn đó là phải thiết kế, xác lập và quản lý hệ thống phân phối hợp lý để đưa
sản phẩm đến người tiêu dùng .
Qua quá trình thực tập tại chi nhánh công ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam
Tại Đà Nẵng, được sự giúp đỡ của các anh, chị trong công ty và sự hướng dẫn
của các thầy cô giáo trong khoa kinh tế em đã chọn đề tài “quản trị kênh
phân phối mặt hàng Bánh Kẹo của chi nhánh công TNHH Thực Phẩm Ân
Nam tại thị trường Đà Nẵng .” làm chuyên đề thực tâp của mình với mong
muốn góp một phần nhỏ cho công ty Thực Phẩm Ân Nam ngày càng hoàn
thiện hơn trong công tác của mình, từ đó có thể đưa sản phẩm của công ty tới
khách hàng ngay càng nhiều hơn .
2. Kết cấu nội dung đề tài :
Phần 1 : Mở đầu
Phần 2: Nội dung :
Chương 1: Những vấn đề cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối
Chương 2: Tổng quan về tình hình kinh doanh của chi nhánh công
TNHH Thực Phẩm Ân Nam tại Đà Nẵng .
SVTH : Trương Thị Minh
Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD :Th.S. Trần Hữu Hải

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối
mặt hàng bánh kẹo của chi nhánh công TNHH Thực Phẩm Ân Nam tại thị
trường Đà Nẵng .
3. Lời cảm ơn đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn.
Trong thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp do thời gian có hạn nên đề tài chỉ
tập trung vào công tác quản trị kênh phân phối.Em rất mong nhận được sự
góp ý của các...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD :Th.S. Trần Hữu Hải
LỜI MỞ ĐẦU
***
1.Lý do lựa chọn đề tài
Trong những năm trở lại đây nền kinh tế nước ta nhiều chuyển biến
và thay đổi mạnh mẽ. Nhà nước ta đã và đang đưa ra nhiều chính sách để phát
triển nền kinh tế hàng hóa theo chế thị trường định ng XHCN sự
quản lý của nhà nước. Theo quy luật vận động nền kinh tế thị trường đang tác
động mạnh mẽ đến mọi đời sống xã hội. Mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng
tới là làm thế nào để sản xuất và bán được thật nhiều sản phẩm nhằm thu được
lợi nhuận tối đa. Để đạt được điều đó, c doanh nghiệp cần phải y dựng
một hệ thng phân phối có tầm chiến lược nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Phân phối
một trong bốn công cụ chiến lược Marketing –mix. đóng vai trò quan
trọng không thua kém gì so vơí các công cụ khác như: giá, sản phẩm..
nh kẹo sản phẩm tiêu dùng thường xuyên nên chất lượng của các
nhãn hiệu không khác nhau bao nhiêu, chính thế để thể thuyết phục
người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình các doanh nghiệp
cần đầu tư không chỉ trong công tác hoàn thiện chất lưng sản phẩm, định giá
sản phẩm hợp lý, thông tin truyền bá rộng rãi về sản phẩm mà điều quan trọng
hơn đó phải thiết kế,c lập quản hệ thống phân phối hp lý để đưa
sản phẩm đến người tiêu dùng .
Qua quá trình thực tập tại chi nhánh công ty TNHH Thực Phẩm Ân Nam
Tại Đà Nẵng, được sự giúp đỡ của các anh, chị trong công ty và sự hướng dẫn
của các thầy giáo trong khoa kinh tế em đã chọn đề tài quản trị kênh
phân phối mặt hàng Bánh Kẹo của chi nhánh công TNHH Thực Phẩm Ân
Nam tại thị trường Đà Nẵng .” làm chuyên đ thực tâp của mình với mong
muốn góp một phần nhỏ cho công ty Thực Phẩm Ân Nam ngày càng hoàn
thiện hơn trong công tác của mình, từ đó có thể đưa sản phẩm của công ty tới
khách hàng ngay càng nhiều hơn .
2. Kết cấu nội dung đề tài :
Phần 1 : Mở đầu
Phần 2: Nội dung :
Chương 1: Những vấn đề cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối
Chương 2: Tổng quan về tình hình kinh doanh của chi nhánh công
TNHH Thực Phẩm Ân Nam tại Đà Nẵng .
SVTH : Trương Thị Minh
Trang 1
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI - Người đăng: minhminhqb91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 9 10 183