Ktl-icon-tai-lieu

quy hoạch bãi chôn lấp rác thải huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Được đăng lên bởi Hàn Như Băng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thanh ba là một huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, nằm tại khu vực trung
du và miền núi Bắc Bộ, giống như bao huyện khác như Cẩm Khê, Yên Lập,
Đoan Hùng,… Thanh Ba đang ngày càng đổi mới và trên đà phát triển về
kinh tế. Thị trấn Thanh Ba nằm tại trung tâm của huyện, là trung tâm kinh
tế của địa phương, cũng là nơi tập trung đông dân cư và địa phận của các
nhà máy như: nhà máy xi măng Lâm Thao, nhà máy chè liên doanh Phú
Bền, và rất nhiều các công ty, phân xưởng sản xuất, may mặc…nơi đây
tuy nhỏ nhưng lại diễn ra rát nhiều các hoạt động sản xuất cũng như sinh
hoạt của người dân vì vậy lượng rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp
được đưa ra ngoài môi trường hàng ngày là rất nhiều.
Chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải phát như xây dựng lò
thiêu đốt quy mô nhỏ, tập trung chon lấp rác thải theo khu vực,… nhưng
tình trang môi trường ở đây vẫn rất nguy nan. Rác thải tồn tại quá nhiều
và gấy mất mĩ quan cũng như gây ảnh hưởng đến môi trường rất lớn. Vấn
đề rác thải tại khu vực huyện Thanh Ba giờ đây đã trở thành điểm nóng và
cần xử lý gấp của các cơ quan quản lý môi trường của tính. Hiện trang ô
nhiễm môi trường do rác thải đòi hỏi cần một kế hoạch và phương án giải
quyết cụ thể và có hiệu quả để tiến hành. Dưới đây là bản quy hoạch hệ
thống bãi chôn lấp rác thải dành cho khu vực huyện Thanh Ba, tỉnh Phú
Thọ, với mong muốn góp phần xây dựng kế hoạch xử lý vấn đề rác thải để
bảo vệ môi trường cho địa phương.

CHƯƠNG I
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN THANH BA

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực
Thanh Ba là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, nằm tiếp giáp với
1.1.

các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh và Cẩm Khê.
Bảo gồm các xã: thị trấn Thanh Ba , Đồng Xuân, Lương Loss, Hanh
Cù, Yên Khê, Vũ Yên, Phương Lĩnh, người đàn ông Lan, Hoàng Cương,
Thanh Xá, Chí Tiên, Sơn Cương, Đỗ Sơn, Thanh Hà, Đông Thành, Khải
Xuân, Võ Lao , Quảng Load, Ninh Dân, Yên Nội, Thái Ninh, Đông Lĩnh, Đại
An, Yên Nẵng, Đỗ Xuyên, Thanh Vân, Vân Lĩnh.
Thanh Ba có điều kiện tự nhiên đặc trưng cho thời tiết khí hậu của
trung du và miền núi bắc bộ, mang các đặc điểm tiêu biểu của toàn tỉnh
Phú Thọ. Thanh Ba nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, có một mùa
đông khô và lạnh. Nhìn chung khí hậu của nơi đây thuận lợi cho việc phát
triển cây trồng, vật nuôi đa dạng.
Lượng mưa trung bình hàng năm trên toàn tỉnh là 1600 – 1800



mm/năm


Nhiệt độ trung bình các ngày trong năm là 23,4 °C



Số giờ nắng trong năm: 3000 - 3200 giờ



Độ ẩm tương đối trung bình hàng ngà...
LỜI NÓI ĐẦU
Thanh ba một huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, nằm tại khu vực trung
du và miền núi Bắc Bộ, giống như bao huyện khác như Cẩm Khê, Yên Lập,
Đoan Hùng,… Thanh Ba đang ngày càng đổi mới và trên đà phát triển về
kinh tế. Thị trấn Thanh Ba nằm tại trung tâm của huyện, là trung tâm kinh
tế của địa phương, cũng là nơi tập trung đông dânvà địa phận của các
nhà máy như: nhà máy xi măng m Thao, nhà y chè liên doanh P
Bền, rất nhiều các công ty, phân xưởng sản xuất, may mặc…nơi đây
tuy nhỏ nhưng lại diễn ra rát nhiều các hoạt động sản xuất ng như sinh
hoạt của người dân vì vậy lượng rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp
được đưa ra ngoài môi trường hàng ngày là rt nhiều.
Chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải phát như y dựng lò
thiêu đốt quy mô nhỏ, tập trung chon lấp rác thải theo khu vực,… nhưng
tình trang môi trường đây vẫn rất nguy nan. Rác thải tồn tại qnhiều
gấy mất mĩ quan cũng như gây ảnh hưởng đến i trường rất lớn. Vấn
đề rác thải tại khu vực huyện Thanh Ba giờ đây đã trở thành điểm nóng và
cần xử gấp củac quan quản i trường của nh. Hiện trang ô
nhiễm môi trường do rác thải đòi hỏi cần một kế hoạchphương án giải
quyết c thể và hiệu quả đ tiến nh.i đây là bản quy hoạch hệ
thống bãi chôn lấp rác thải dành cho khu vực huyện Thanh Ba, tỉnh Phú
Thọ, với mong muốn góp phần xây dựng kế hoạch xử lý vấn đề rác thải để
bảo vệ môi trường cho địa phương.
quy hoạch bãi chôn lấp rác thải huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy hoạch bãi chôn lấp rác thải huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Người đăng: Hàn Như Băng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
quy hoạch bãi chôn lấp rác thải huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 9 10 159