Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương
LỜI NÓI ĐẦU
Đất đai là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các
khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc
phòng. Đất là vật thể chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh trong đó có tác
động của con người. Độ phì nhiêu của đất, sự phân bổ không đồng nhất, đất
tốt lên hay xấu đi, được sử dụng có hiệu quả cao hay thấp tuỳ thuộc vào sự
quản lý Nhà nước và kế hoạch, biện pháp khai thác của người quản lý, sử
dụng đất.
Công tác quy hoạch và kế hoạch phân bổ sử dụng đất đã được Hiến
pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định: "Nhà nước thống nhất
quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích
và có hiệu quả" (Điều 18, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992).
Đất đai được tạo thành trong tự nhiên. Đất đai là một phần của vỏ Trái
Đất. Song về sở hữu quốc gia thì đất đai được gắn liền với chủ quyền lãnh
thổ.
Đất đai là có hạn, con người không thể sản xuất được đất đai mà chỉ
có thể chuyển mục đích sử dụng từ mục đích này sang mục đích khác. Đất
đai có độ màu mỡ tự nhiên, nếu chúng ta biết sử dụng và cải tạo hợp lý thì
đất đai không bị thoái hoá mà ngược lại đất đai lại càng tốt hơn.
Sử dụng đất đai phải kết hợp một cách đầy đủ, triệt để và có hiệu quả
cao nhất. Đất đai kết hợp với sức lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội
như Adam Smith đã nói: “Lao động là cha, đất là mẹ của mọi của cải”. Do
đó, đất đai vừa là yếu tố của lực lượng sản xuất, vừa là yếu tố của quan hệ
sản xuất.
Mặt khác, đất đai là cơ sở không gian để phân bổ các khu dân cư, các
công trình phục vụ sản xuất, văn hoá phúc lợi, xây dựng các ngành kinh tế
1

Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương
quốc dân khác trên toàn bộ lãnh thổ, xây dựng và củng cố an ninh quốc
phòng.
Tỉnh Hải Dương là một tỉnh mới được tách từ tỉnh Hải Hưng với tổng
diện tích đất tự nhiên là 164.837,33 ha trong đó tổng diện tích đất nông
nghiệp là 105.690,53 ha chiếm 64% tổng diện tích.
Xã Thanh Giang thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là một xã
nông nghiệp của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, địa hình tương đối bằng phẳng,
cơ cấu ngành chưa hợp lý, việc áp dụng các công thức luân canh tiên tiến
chưa được tốt do đó chưa phát huy được tiềm năng của lao động, của đất đai
nên vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu.
Nhận thức được vai trò của công tác quy hoạch sử dụng đất đai, em đã
chọn đề tài: “ Quy hoạch sử d...
Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương
LỜI NÓI ĐẦU
Đất đai tài nguyên cùng qgiá, liệu sản xuất đặc biệt,
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các
khu dân cư, y dựng các sở kinh tế, văn hoá, hội, an ninh quốc
phòng. Đất là vật thể chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh trong đó có tác
động của con người. Độ phì nhiêu của đất, sự phân bkhông đồng nhất, đất
tốt lên hay xấu đi, được sử dụng hiệu quả cao hay thấp tuỳ thuộc vào sự
quản Nhà nước kế hoạch, biện pháp khai thác của người quản lý, sử
dụng đất.
Công tác quy hoạch kế hoạch phân bổ sử dụng đất đã được Hiến
pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định: "Nhà nước thống nhất
quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích
và có hiệu quả" (Điều 18, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992).
Đất đai được tạo thành trong tự nhiên. Đất đai là một phần của vỏ Trái
Đất. Song v sở hữu quốc gia thì đất đai được gắn liền với chủ quyền lãnh
thổ.
Đất đai có hạn, con người không thể sản xuất được đất đai chỉ
thể chuyển mục đích sử dụng từ mục đích này sang mục đích khác. Đất
đai độ màu m t nhiên, nếu chúng ta biết sử dụng và cải tạo hợp thì
đất đai không bị thoái hoá mà ngược lại đất đai lại càng tốt hơn.
Sử dụng đất đai phải kết hợp một cách đầy đủ, triệt đểhiệu quả
cao nhất. Đất đai kết hợp với sức lao động tạo ra của cải vật chất cho hội
như Adam Smith đãi: “Lao động cha, đất mẹ của mọi của cải”. Do
đó, đất đai vừa yếu tố của lực lượng sản xuất, vừa yếu tố của quan hệ
sản xuất.
Mặt khác, đất đai sở không gian để phân bcác khu dân cư, các
công trình phục v sản xuất, văn hoá phúc lợi, xây dựng các ngành kinh tế
1
Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 9 10 509