Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình công nghệ sản xuất Tequila

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3890 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC:
1. Giới thiệu chung .......................................................................................................................... 3
2. Nguyên liệu ................................................................................................................................. 3
3. Giống vi sinh vật ......................................................................................................................... 5
4. Quy trình công nghệ sản xuất Tequila ......................................................................................... 6
5. Giải thích quy trình công nghệ .................................................................................................... 7
5.1 Cắt lõi .................................................................................................................................. 7
5.2 Nấu ...................................................................................................................................... 7
5.3 Khai thác dịch chiết ............................................................................................................. 9
5.4 Hoạt hóa nấm men khô Chuẩn bị môi trường và cấy giống .............................................. 11
5.5 Chuẩn bị môi trường và cấy giống .................................................................................... 11
5.6 Lên men ............................................................................................................................. 11
5.7 Ly tâm ................................................................................................................................ 13
5.8 Chưng cất ........................................................................................................................... 13
5.9 Tàng trữ ............................................................................................................................. 14
5.10 Phối trộn .......................................................................................................................... 16
5.11 Lọc ................................................................................................................................... 16
5.12 Rót sản phẩm vào chai, đóng nắp chai và dán nhãn ........................................................ 16
6. Sản phẩm ................................................................................................................................... 17
6.1 Chỉ tiêu...
1
MỤC LỤC:
1. Giới thiệu chung .......................................................................................................................... 3
2. Nguyên liệu ................................................................................................................................. 3
3. Giống vi sinh vật ......................................................................................................................... 5
4. Quy trình công nghệ sản xuất Tequila ......................................................................................... 6
5. Giải thích quy trình công nghệ .................................................................................................... 7
5.1 Cắt lõi .................................................................................................................................. 7
5.2 Nấu ...................................................................................................................................... 7
5.3 Khai thác dịch chiết ............................................................................................................. 9
5.4 Hoạt hóa nấm men khô Chuẩn bị môi trường và cấy giống .............................................. 11
5.5 Chuẩn bị môi trường và cấy giống .................................................................................... 11
5.6 Lên men ............................................................................................................................. 11
5.7 Ly tâm ................................................................................................................................ 13
5.8 Chưng cất ........................................................................................................................... 13
5.9 Tàng trữ ............................................................................................................................. 14
5.10 Phối trộn .......................................................................................................................... 16
5.11 Lọc ................................................................................................................................... 16
5.12 Rót sản phẩm vào chai, đóng nắp chai và dán nhãn ........................................................ 16
6. Sản phẩm ................................................................................................................................... 17
6.1 Chỉ tiêu sản phẩm .................................................................................................................... 17
6.2 Phân loại sản phẩm ................................................................................................................ 17
7. Tài liệu tham khảo ..................................................................................................................... 20
Danh mục hình vẽ:
Hình 2.1: Cây Blue Agave ............................................................................................................... 3
Hình 2.2: Thu hoạch Blue Agave .................................................................................................... 3
Hình 2.3: Công thức phân tử Inulin, với n khác nhau phụ
thuộc vào độ tuổi của cây Blue Agave (Mendez, 1999) ...................................................... 4
Hình 2.4: Piloncillo ......................................................................................................................... 5
Hình 5: ............................................................................................................................................ 5
Hình 6: Nồng độ cồn trong quá trình lên men khi sử dụng chủng nấm men tự nhiên so với
chủng nấm men thương mại chịu nhiệt ............................................................................... 6
Hình 7: Sơ đồ khối quy trình công nghệ sản xuất rượu Tequila ..................................................... 7
Hình 5.1: Lõi pinas được cắt làm đôi .............................................................................................. 8
Hình 5.2.1: Lò nấu bằng gạch ......................................................................................................... 9
Hình 5.2.2: Nồi nấu bằng thép (Autoclave) .................................................................................... 9
Hình 5.2.3: Giản đồ nấu trong lò gạch và trong autoclave .............................................................. 9
Hình 5.3.1: Tahona ........................................................................................................................ 10
Hình 5.3.2: Thiết bị nghiền ép công nghiệp .................................................................................. 10
Hình 5.3.3: Sơ đồ hệ máy ép ......................................................................................................... 10
Hình 5.6.1: Nồng độ cồn trong quá trình lên men khi sử chủng .......................................................
nấm men thương mại chịu nhiệt ở 260C và 370C .......................................................... 13
Hình 5.6.2: Bồn lên men ................................................................................................................ 13
Hình 5.8.1: Thiết bị chưng cất “Alambique” ................................................................................. 14
Hình 5.8.2: Thiết bị chưng cất bằng thép không gỉ ....................................................................... 14
Hình 5.9: Thùng tàng trữ bằng gỗ sồi ............................................................................................ 15
Hình 5.10.1: Thiết bị lọc ép sử dụng dĩa lọc ................................................................................. 16
Quy trình công nghệ sản xuất Tequila - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình công nghệ sản xuất Tequila - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quy trình công nghệ sản xuất Tequila 9 10 485