Ktl-icon-tai-lieu

Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam

Được đăng lên bởi quydang0302
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề cuối khoá

1 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài:
Hoa Kì là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong đó
thủy sản là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Trong
thời gian qua sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam có
sự đóng góp không nhỏ của thị trường Hoa Kỡ vỡ đây là nhóm hàng chiếm tỉ trọng
lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kì.
Tuy nhiên, những mặt hàng thủy sản có lợi thế của Việt Nam xuất khẩu
sang Hoa Kì cũng chính là những mặt hàng mà nhiều nước trong khu vực và trên
thế giới, đặc biệt là các nước trong Asean, Trung Quốc có điều kiện thuận lợi để
xuất khẩu sang thị trường Hoa Kì. Đồng thời đây cũng là một trong những thị
trường có chính sách quản lí hàng hóa nhập khẩu phức tạp nhất. Mặt hàng thủy sản
xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp phải nhiều rào cản khi thâm nhập thị trường Hoa
Kì do chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như các tiêu
chuẩn kĩ thuật khắt khe khác của Hoa Kì.
Trước bối cảnh hiện nay thì cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt và đặc
biệt những yêu cầu khắt khe về hàng rào kĩ thuật thương mại đối với hàng thủy sản
nhập khẩu vào Hoa Kì. Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường này
trong thời gian qua tuy có nhiều thành tựu nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế và yếu
kém trong cạnh tranh, chưa đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu của thị trường
Hoa Kì, chưa phát huy hết những lợi thế và khả năng của đất nước để duy trì và mở
rộng thị phần trên thị trường Hoa Kì. Mặt khác, Hoa Kì được coi như là thịtrường
truyền thống và luôn chiếm thị phần lớn nhất trong việc nhập khẩu thủy sản của
Việt Nam. Do đó việc duy trì chỗ đứng trên thị trường Hoa Kì là một yêu cầu mang
tính cấp thiết đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Vì vậy em cho rằng việc nghiên
cứu đề tài “Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của
Việt Nam.” là hết sức cần thiết.
Bài viết là sự kế tiếp các công trình nghiên cứu trước đây trong việc phân
tích thực trạng hang thuỷ sản Việt Nam, các hàng rào kĩ thuật của Hoa Kì áp dụng
đối với mặt hàng thuỷ sản nói chung và thuỷ sản Việt Nam nói riêng trong những
năm gần đây, thêm vào đó bài viết đi vào phân tích những rào cản kĩ thuật mà Việt
Nam chưa vượt qua để đưa ra những giải pháp thiết thực chủ yếu từ phía nhà nước

SV: Dương Kim Trang

Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B

Chuyên đề cuối khoá

2 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà

để giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam xuất...
Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài:
Hoa một trong những đối c thương mại lớn của Việt Nam trong đó
thủy sản một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Trong
thời gian qua sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam
sự đóng góp không nhỏ của thị trường Hoa Kỡ vỡ đây nhóm hàng chiếm tỉ trọng
lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kì.
Tuy nhiên, những mặt hàng thủy sản lợi thế của Việt Nam xuất khẩu
sang Hoa cũng chính những mặt hàng nhiều nước trong khu vực trên
thế giới, đặc biệt c nước trong Asean, Trung Quốc điều kiện thuận lợi để
xuất khẩu sang thị trường Hoa Kì. Đồng thời đây cũng một trong những thị
trường chính sách quản hàng hóa nhập khẩu phức tạp nhất. Mặtng thủy sản
xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp phải nhiều rào cản khi thâm nhập thị trường Hoa
do chưa đáp ứng các yêu cầu v an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như các tiêu
chuẩn kĩ thuật khắt khe khác của Hoa Kì.
Trước bối cảnh hiện nay thì cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt và đặc
biệt những yêu cầu khắt khe về hàng rào thuật thương mại đối với hàng thủy sản
nhập khẩu vào Hoa Kì. Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường này
trong thời gian qua tuy nhiều thành tựu nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu
kém trong cạnh tranh, chưa đáp ng một cách đầy đủ các yêu cầu của th trường
Hoa Kì, chưa phát huy hết những lợi thế và khả năng của đất nước để duy trì và m
rộng thị phần trên thị trường Hoa Kì. Mặt khác, Hoa được coi như thịtrường
truyền thống luôn chiếm thị phần lớn nhất trong việc nhập khẩu thủy sản của
Việt Nam. Do đó việc duy trì chỗ đứng trên thị trường Hoa là một yêu cầu mang
tính cấp thiết đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Vì vậy em cho rằng việc nghiên
cứu đề tài “Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của
Việt Nam.” là hết sức cần thiết.
Bài viết sự kế tiếp các công trình nghiên cứu trước đây trong việc phân
tích thực trạng hang thuỷ sản Việt Nam, các hàng rào thuật của Hoa áp dụng
đối với mặt ng thuỷ sản nói chung thuỷ sản Việt Nam nói riêng trong những
năm gần đây, thêm vào đó bài viết đio phân tích những rào cản thuật Việt
Nam chưa vượt qua để đưa ra những giải pháp thiết thực chủ yếu từ phía nhà nước
SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B
1
Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam - Người đăng: quydang0302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam 9 10 572