Ktl-icon-tai-lieu

Sản Xuất Sạch Hơn

Được đăng lên bởi vongoc-minhtan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sản xuất sạch hơn

ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY
VIFON

Địa chỉ : 913 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Lĩnh vực hoạt động: Ngành thực phẩm ăn liền

I.ĐÀO TẠO NHÂN LỰC SXSH TRONG CÔNG TY
1.Thành Lập Đội SXSH :
Đội SXSH là lực lượng then chốt, nhân tố quan trọng trong quá trình
triển khai áp dụng SXSH tại công ty. Vì vậy thành lập đội SXSH là việc làm đầu tiên
khi bắt đầu thực hiện SXSH.

ST
T
1
2

3

4

5

Bộ phận tham gia

Chức vụ

Vai trò

Cấp lãnh đạo

Phó Tổng Giám Đốc

Phòng kỹ thuật

Phó phân xưởng cơ
điện

Quản lý phân xưởng
sản xuất

Phó quản đốc phân
xưởng gạo
Phó quản đốc phân
xưởng mì
Phó quản đốc phân
xưởng gia vị

Xét duyệt các đề xuất
Cung cấp thông tin và
tổng hợp các số liệu về lò
hơi
Tổng hợp các số liệu tại
phân xưởng gạo
Tổng hợp các số liệu tại
phân xưởng mì
Tổng hợp các số liệu tại
phân xưởng gai vị

Phòng nghiên cứu và
quản lý chất lượng
chất lượng

Phó phòng

Phòng kế hoạch và
cung ứng

Phó phòng
Chuyên gia SXSH

6

Bộ phận bên ngoài
công ty

Sinh viên thực tập

Trang 1

Kiểm tra chất lượng các
sản phẩm
Ghi lại các khoản đầu tư
thiết bị, và tính toán lợi
ích mang lại cho công ty
qua SXSH
Đào tạo và tư vấn thực
hiện SXSH
Tham gia theo dõi, đánh
gía SXSH tại công ty

Sản xuất sạch hơn

Phóxưởng
phân xưởng
Phó phân
gia vị gạo

Phó phân xưởng mì

2.Đào Tạo Về Phương Pháp Thực Hiện SXSH:
Để quá trình áp dụng SXSH được tiến hành thuận lợi và hiệu quả, thì đội SXSH
cần phải được trang bị và hướng dẫn cách thức triển khai áp dụng SXSH cụ thể
tại công ty dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia SXSH
Tại công ty VIFON, nội dung khóa đào tạo chủ yếu hướng dẫn cho các thành viên
trong đội về phương pháp luận đánh giá SXSH; cách nhận dạng các tiềm năng tiết
kiệm nguyên vật liệu tại công ty (tiềm năng tiết kiệm nước, dầu, điện).

Trang 2

Sản xuất sạch hơn

3.Nhu Cầu Sử Dụng Nguyên Vật Liệu – Năng Lượng Tại Công ty

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu – năng lượng tại công ty
STT

Nguyên vật liệunăng lượng

Đơn vị

Lượng tiêu thụ năm 2004

1

Bột mì

Tấn

16.000

2

Gạo

Tấn

5.500

3

Dầu shortening

Tấn

4.000

4

Dầu tinh luyện

Tấn

800

5

Đường

Tấn

400

6

Muối

Tấn

600

7

Bột ngọt

Tấn

8

Dầu FO

Tấn

240
9.603

9

Nước

m3

1.260.000

10

Điện

KW

840.000

4.Định Mức Sử Dụng Nguyên Vật Liệu – Năng Lượng
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu – năng lượng sản xuất mì và
tổng sản phẩm mì của công ty (18.000 tấn), có thể suy ra định mức sử dụng
nguyên vật liệu và năng lượng để sản xuất ra một tấn mì như sau:
Định ...
S n xu t s ch h n ơ
ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY
VIFON

Địa chỉ : 913 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Lĩnh vực hoạt động: Ngành thực phẩm ăn liền
I.ĐÀO TẠO NHÂN LỰC SXSH TRONG CÔNG TY
1.Thành Lập Đội SXSH :
Đội SXSH là lực lượng then chốt, nhân tố quan trọng trong quá trình
triển khai áp dụng SXSH tại công ty. Vì vậy thành lập đội SXSH là việc làm đầu tiên
khi bắt đầu thực hiện SXSH.
ST
T
Bộ phận tham gia Chức vụ Vai trò
1
Cấp lãnh đạo Phó Tổng Giám Đốc Xét duyệt các đề xuất
2
Phòng kỹ thuật
Phó phân xưởng cơ
điện
Cung cấp thông tin và
tổng hợp các số liệu về lò
hơi
3
Quản lý phân xưởng
sản xuất
Phó quản đốc phân
xưởng gạo
Tổng hợp các số liệu tại
phân xưởng gạo
Phó quản đốc phân
xưởng mì
Tổng hợp các số liệu tại
phân xưởng mì
Phó quản đốc phân
xưởng gia vị
Tổng hợp các số liệu tại
phân xưởng gai vị
4
Phòng nghiên cứu và
quản lý chất lượng
chất lượng
Phó phòng
Kiểm tra chất lượng các
sản phẩm
5
Phòng kế hoạch và
cung ứng
Phó phòng
Ghi lại các khoản đầu tư
thiết bị, và tính toán lợi
ích mang lại cho công ty
qua SXSH
6
Bộ phận bên ngoài
công ty
Chuyên gia SXSH Đào tạo và tư vấn thực
hiện SXSH
Sinh viên thực tập Tham gia theo dõi, đánh
gía SXSH tại công ty
Trang 1
Sản Xuất Sạch Hơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản Xuất Sạch Hơn - Người đăng: vongoc-minhtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Sản Xuất Sạch Hơn 9 10 710