Ktl-icon-tai-lieu

SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Alway Smjle
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bộ môn:QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

TIỂU LUẬN
CHƯƠNG 3

QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM,DỊCH VỤ,CÔNG
SUẤT,CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
ĐỀ TÀI
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM

GVHD
Hoa
SVTH
MÔN

: Th.S Nguyễn Thị Ngọc
: NHÓM 3
: QUẢN TRỊ

DỊCH VỤ

MHP

: 210703104

SẢN XUẤT &

TPHCM, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
ĐỀ TÀI: SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN T...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bộ môn:QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
TIỂU LUẬN
CHƯƠNG 3
QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM,DỊCH VỤ,CÔNG
SUẤT,CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
ĐỀ TÀI
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM
GVHD : Th.S Nguyễn Thị Ngọc
Hoa
SVTH : NHÓM 3
MÔN : QUẢN TRỊ SẢN XUẤT &
DỊCH VỤ
MHP : 210703104
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM - Người đăng: Alway Smjle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM 9 10 116