Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn

A. MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là
công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung
quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của
môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có
vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận,
phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có
nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt..., góp
phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó của học sinh. Trong chương trình môn
toán tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải
toán rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy, tính cẩn thận, óc sáng tạo, cách lập luận
bài toán trước khi giải, giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính
toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có
thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng, tư
duy để giúp học sinh phát huy những mặt đạt được và khắc phục những mặt thiếu
sót.
Chính vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy toán có lời văn ở cấp tiểu học
nói chung và ở lớp 3 nói riêng là một việc rất cần thiết mà mỗi giáo viên tiểu học
cần phải nâng cao chất lượng học toán cho học sinh. Là một giáo viên nhiều năm
trực tiếp giảng dạy ở khối lớp 3, qua kinh nghiệm của bản thân và học hỏi, trao đổi
kinh nghiệm cùng đồng nghiệp, tôi đã rút ra được: “Biện pháp giúp học sinh lớp
ba học tốt giải toán có lời văn” để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của
nhà trường nói chung và đối với học sinh lớp 3 nói riêng.
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Nghiên cứu đề tài này nhằm giải quyết về mặt lý luận tại sao đa phần học sinh
yếu về kỹ năng giải toán. Tìm hiểu học sinh lớp 3 khi giải toán sẽ gặp những khó
khăn gì? Vì sao học sinh lại mắc những khó khăn đó? Biện pháp giúp học sinh giải
các bài toán có lời văn như thế nào? Sáng kiến này góp phần nâng cao chất lượng
học toán của học sinh nói chung. Tìm ra biện pháp giúp đỡ học sinh giải tốt bài toán
có lời văn để giáo viên cùng học sinh đáp ứng được mục tiêu giảng dạy và học tập
Trường Tiểu học Đạo Thạnh A

Trang 1

Sáng kiến kinh nghiệm

Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn

hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tốt...
Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn
A. MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Toán học vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng
công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung
quanh, để hoạt động hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của
môn toán rất to lớn, nó khả năng phát triển duy lôgic, phát triển trí tuệ.
vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận,
phương pháp giải quyết vấn đề suy luận, khoa học toàn diện, chính xác,
nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, duy độc lập sáng tạo, linh hoạt..., góp
phần giáo dục ý t nhẫn nại, ý trí vượt khó của học sinh. Trong chương trình môn
toán tiểu học, giải toán lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải
toán rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy, tính cẩn thận, óc sáng tạo, cách lập luận
bài toán trước khi giải, giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính
toán, năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh giáo viên
thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, năng,
duy để giúp học sinh phát huy những mặt đạt được khắc phục những mặt thiếu
sót.
Chính vậy, việc đổi mới phương pháp dạy toán lời văn cấp tiểu học
nói chung lớp 3 nói riêng một việc rất cần thiết mỗi giáo viên tiểu học
cần phải nâng cao chất lượng học toán cho học sinh. Là một giáo viên nhiều năm
trực tiếp giảng dạy khối lớp 3, qua kinh nghiệm của bản thân học hỏi, trao đổi
kinh nghiệm cùng đồng nghiệp, tôi đã rút ra được: Biện pháp giúp học sinh lớp
ba học tốt giải toán lời văn” để góp phần nâng cao chất lượng dạy học của
nhà trường nói chung và đối với học sinh lớp 3 nói riêng.
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Nghiên cứu đề tài này nhằm giải quyết về mặt lý luận tại sao đa phần học sinh
yếu về kỹ năng giải toán. Tìm hiểu học sinh lớp 3 khi giải toán sẽ gặp những khó
khăn gì? sao học sinh lại mắc những khó khăn đó? Biện pháp giúp học sinh giải
các bài toán lời văn như thế nào? Sáng kiến này góp phần nâng cao chất lượng
học toán của học sinh nói chung. Tìm ra biện pháp giúp đỡ học sinh giải tốt bài toán
lời văn để giáo viên cùng học sinh đáp ứng được mục tiêu giảng dạy học tập
Trường Tiểu học Đạo Thạnh A Trang
1
Sáng kiến kinh nghiệm : Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt giải toán có lời văn 9 10 577