Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm Làm Quen Chữ Cái

Được đăng lên bởi photovanba
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Môn: “Làm quen chữ cái” là một bộ môn cho ở lớp mẫu giáo 5 tuổi có vị
trí vô cùng quan trọng, đây chính là môn học có tác dụng hỗ trợ trực tiếp và tích
cực cho việc học môn Tiếng Việt ở Lớp một sau này. Thông qua các tiết dạy “Làm
quen chữ cái” dưới hình thức hoạt động nhẹ nhàng hấp dẫn và vui chơi bổ ích, trẻ
nhận dạng được 29 chữ cái, biết phát âm đúng và làm quen với cách ngồi, cách
cầm bút tô các nét cơ bản đối với môn làm quen chữ cái.
Để tre nghe luyện âm của cô, trẻ tìm được chữ cái tương ứng nhìn chữ phát
âm được tương ứng thì đòi hỏi trẻ phải có vốn Tiếng Việt vì nội dung dạy trẻ, làm
quen với Tiếng Việt không chỉ là dạy trẻ phát âm nhận biết mặt chữ cái. Tập tô 29
chừ cái Tiếng Việt mà còn là dạy trẻ đọc đúng các Tiếng Việt, trong thực tế để đạt
được những yêu cầu trên không phải điều dễ dàng vì đối tượng học sinh của trường
chúng tôi hầu hết là dân tộc Jrai vốn Tiếng Việt của trẻ là rất hạn chế nên trẻ rất
nhút nhát ngại hoạt động. Trẻ không có vốn từ Việt nhiều để gọi tên các sự vật
hiện tượng xung quanh .v.v... theo yêu cầu của giáo viên.
Ví dụ: Trẻ được trí giác các đối tượng trực tiếp mà cô giới thiệu với trẻ để
làm quen nhưng trẻ không gọi tên đối tượng đó bằng Tiếng Việt mà trẻ gọi tên
bằng tiếng Jrai như con gà trẻ gọi tên là “mơ nú” vì vậv khi giáo viên tiến hành tiết
dạy ở bộ môn này rất khó khăn lúng túng, các tiết học rời rạc, kết quả học tập của
trẻ không cao, bởi giáo viên chưa định giúp trẻ gọi tên các đối tượng mà trẻ làm
quen bằng Tiếng Việt một cách thuần thục trong những tiết dạy, giáo viên cũng
chưa biết kết hợp Tiếng Jrai - Tiếng Việt để giải thích cho trẻ hiểu.
Vấn đề tổ chức các trò chơi phối hợp với đối tượng học sinh của con Jrai
đồng thời việc hướng dẫn luật chơi của các trò chơi cho trẻ hiểu cũng còn mơ hồ.
Việc giúp trẻ có vốn Tiếng Việt ban đầu nhưng giúp trẻ làm quen cới Tiếng
Việt qua những câu giao tiếp đơn giản, qua việc gọi tên các sự vật hiện tượng v.v.
chưa được giáo viên quan tâm đúng mức.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
Từ tình hình thực tế giảng dạy môn “Làm quen chữ cái” như vậy, với định
1

hướng của chương trình phù hợp cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi 26 tuần dân tộc Jrai đã
giúp tôi tìm ra một số biện pháp bồi dưỡng cho giáo viên ở trường dạy môn học
này tốt hơn.
1- Hướng dẫn giáo viên tổ chức cho trẻ làm quen với các đối tượng, gọi tên
với các đôi tượng bằng Tiếng Việt.
Đây là khâu quan trọng, bởi vì trẻ nhỏ sống với gia đình trong buôn làng nên
trẻ nói chủ yếu là tiếng mẹ đẻ Jrai và trẻ dùng tiếng Jrai ...
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Môn: “Làm quen chữ cái” một bộ môn cho lớp mẫu giáo 5 tuổi vị
trí cùng quan trọng, đây chính môn học tác dụng hỗ trợ trực tiếp và tích
cực cho việc học môn Tiếng Việt ở Lớp một sau này. Thông qua các tiết dạy “Làm
quen chữ cái dưới hình thức hoạt động nhẹ nhàng hấp dẫn và vui chơi bích, trẻ
nhận dạng được 29 chữ cái, biết phát âm đúng làm quen với cách ngồi, cách
cầm bút tô các nét cơ bản đối với môn làm quen chữ cái.
Để tre nghe luyện âm của, trẻ m được chữ cái tươngng nhìn chữ phát
âm được tương ứng thì đòi hỏi trẻ phải vốn Tiếng Việt nội dung dạy trẻ, làm
quen với Tiếng Việt không chỉ dạy trẻ phát âm nhận biết mặt chữ cái. Tập29
chừ cái Tiếng Việt mà còn là dạy trẻ đọc đúng các Tiếng Việt, trong thực tế để đạt
được những yêu cầu trên không phải điều dễ dàng vì đối tượng học sinh của trường
chúng tôi hầu hết là dân tộc Jrai vốn Tiếng Việt của trẻ rất hạn chế nên trẻ rất
nhút nhát ngại hoạt động. Trẻ không vốn từ Việt nhiều để gọi tên các sự vật
hiện tượng xung quanh .v.v... theo yêu cầu của giáo viên.
V í d ụ: Trẻ được trí giác các đối tượng trực tiếp cô giới thiệu với trẻ để
làm quen nhưng trẻ không gọi tên đối tượng đó bằng Tiếng Việt trẻ gọi tên
bằng tiếng Jrai như con gà trẻ gọi tên là “mơ nú” vì vậv khi giáo viên tiến hành tiết
dạy bộ môn này rất khó khăn lúng túng, các tiết học rời rạc, kết quả học tập của
trẻ không cao, bởi giáo viên chưa định giúp trẻ gọi tên các đối tượng trẻ làm
quen bằng Tiếng Việt một cách thuần thục trong những tiết dạy, giáo viên cũng
chưa biết kết hợp Tiếng Jrai - Tiếng Việt để giải thích cho trẻ hiểu.
Vấn đề tổ chức các trò chơi phối hợp với đối tượng học sinh của con Jrai
đồng thời việc hướng dẫn luật chơi của các trò chơi cho trẻ hiểu cũng còn mơ hồ.
Việc giúp trẻ vốn Tiếng Việt ban đầu nhưng giúp trẻ làm quen cới Tiếng
Việt qua những câu giao tiếp đơn giản, qua việc gọi tên các sự vật hiện tượng v.v.
chưa được giáo viên quan tâm đúng mức.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
Từ tình hình thực tế giảng dạy môn “Làm quen chữ cái như vậy, với định
1
Sáng kiến kinh nghiệm Làm Quen Chữ Cái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm Làm Quen Chữ Cái - Người đăng: photovanba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm Làm Quen Chữ Cái 9 10 217