Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Được đăng lên bởi maituan77
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 3 lần
- - - - - - - o0o - - - - - - -

SÁNG KIẾN
Năm học 2015-2016

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
CHO HỌC SINH LỚP 5

HỌ VÀ TÊN:
CHỨC VỤ :
ĐƠN VỊ : Trường

Giáo viên
tiểu học

Ngô Thị Kim Thanh

Sáng kiến năm học 2015-2016

Phần thứ nhất
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương trình toán của tiểu học có vị trí và tầm quan trọng rất lớn.
Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành
và phát triển nhân cách học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa
học ban đầu về số học, các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ
bản, giải toán có lời văn ứng dụng thiết thực trong đời sống và một số yếu
tố hình học đơn giản.
Môn toán ở tiểu học bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu
tượng hoá, khái quán hoá, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập
toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời,
bằng viết, các, suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập
và làm việc khoa học, linh hoạt sáng tạo.
Mục tiêu nói trên được thông qua việc dạy học các môn học, đặc biệt
là môn toán. Môn này có tầm quan trọng vì toán học với tư cách là một bộ
phận khoa học nghiên cứu hệ thống kiến thức cơ bản và sự nhận thức cần
thiết trong đời sống sinh hoạt và lao động của con người. Môn toán là ''chìa
khoá'' mở của cho tất cả các ngành khoa học khác, nó là công cụ cần thiết
của người lao động trong thời đại mới. Vì vậy, môn toán là bộ môn không
thể thiếu được trong nhà trường, nó giúp con người phát triển toàn diện, nó
góp phần giáo dục tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và sự phồn vinh của quê
hương đất nước.
Trong dạy - học toán ở tiểu học, việc giải toán có lời văn chiếm một
vị trí quan trọng. Có thể coi việc dạy - học và giải toán là '' hòn đá thử
vàng'' của dạy - học toán. Trong giải toán, học sinh phải tư duy một cách
tích cực và linh hoạt, huy động tích cực các kiến thức và khả năng đã có
vào tình huống khác nhau, trong nhiều trường hợp phải biết phát hiện
những dữ kiện hay điều kiện chưa được nêu ra một cách tường minh và
trong chừng mực nào đó, phải biết suy nghĩ năng động, sáng tạo. Vì vậy có
2

Ngô Thị Kim Thanh

Sáng kiến năm học 2015-2016

thể coi giải toán có lời văn là một trong những biểu hiện năng động nhất
của hoạt động trí tuệ của học sinh.
Dạy học giải toán có lời văn ở bậc tiểu học nhằm mục đích chủ yếu sau:
-Giúp học sinh luyện tập, củng cố, vận dụng các kiến thức và thao tác
thực hành đã học, rèn luyện kỹ năng tính toán bước tập dược vận dụng kiến
thức và rèn luyện kỹ nă...
- - - - - - - o0o - - - - - - -
SÁNG KIN
Năm hc 2015-2016
MT S BIỆN PHÁP NÂNG CAO
CHT LƯNG GII TOÁN CÓ LỜI VĂN
CHO HC SINH LỚP 5
H VÀ TÊN:
CHC V: Giáo viên
ĐƠN VỊ : Trưng tiu hc
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 - Người đăng: maituan77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm : Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 9 10 37