Ktl-icon-tai-lieu

Sấy thùng quay

Được đăng lên bởi Uyen Tu Tran
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3863 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg/h

Phần I:

MỞ ĐẦU

GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam

3

SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg/h
Sấy là một trong các công đoạn quan trọng trong công nghệ sau thu hoạch đối với các
loại nông sản. Thực tế cho thấy nếu phơi khô hoặc sấy không kịp, nhiều nông sản có thể
bị mất mát do ẩm mốc và biến chất (chiếm khoảng 10–20%, đối với một vài loại có thể
lên đến 40–50%). Ngoài ra, sấy còn là quá trình công nghệ quan trọn trong chế biến nông
sản thành thương phẩm. Trong Đồ án môn học này, em sẽ trình bày về quy trình công
nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt với năng suất 1,000 kg/h.
I. Giới thiệu về nguyên liệu bắp:
Bắp vừa là cây lương thực vừa là cây thức ăn gia súc rất quan trọng, đứng hàng thứ
ba trên thế giới. Diện tích trồng bắp hàng năm của thế giới hiện nay khoảng 129 triệu
ha, năng usất bình quân khảong 3.8 triệu tấn/ha, tổng sản lượng bắp trên 525 triệu tấn.
Hầu như 100% diện tích bắp của các nước tiên tiến đều được trồng bằng các giống bắp
lai nên đạt năng suất bình quân 7–9.4 tấn/ha.
Diện tích bắp của Việt Nam tăng dần từ 119,000 ha (1939) lên 392,000 ha (1985) và
khoảng 730,000 ha (1998).
Năng suất bắp của nước ta trong thời gian qua cũng tăng nhanh. Đến năm 1998, đã
đạt được 26.7 tạ/ha.
Các cơ quan sinh dưỡng của bắp gồm: rễ, thân, lá làm nhiệm vụ duy trì đời sống của
cây bắp. Phôi và hạt là khởi thủy của cây mầm.
Các cơ quan sinh sản đực (bông cờ) và cái (mầm bắp) khác biệt nhau nhưng nằm trên
cùng một cây. Ngô giao phấn chéo nhờ gió và côn trùng.
Khi thu hoạch, con người chỉ sử dụng hạt ngô làm thực phẩm. Hạt ngô thuộc loại quả
dĩnh gồm 4 bộ phận chính: vỏ hạt, lớp aleron, phôi, và nội nhũ.
- Vỏ hạt (chiếm 6–9% khối lượng hạt ngô): là một màng nhẵn bao bọc xung quanh
hạt có màu trắng, màu tím hoặc vàng tùy thuộc vào giống.
- Lớp aleron (6–8%): nằm sau vỏ hạt bao bọc lấy nội nhũ và phôi.
- Nội nhũ (70–85%): là bộ phận chính chứa đầy các chất dinh dưỡng để nuôi phôi.
Nội nhũ chứa tinh bột. Tinh bột nội nhũ gồm 3 loại: bột, sừng và pha lê. Đặc điểm
và màu sắc nội nhũ là căn...
Thieát keá thieát bò saáy thuøng quay ñeå saáy baép haït naêng suaát 1,000 kg/h
Phaàn I:
MÔÛ ÑAÀU
GVHD: Thaày Hoaøng Minh Nam SVTH: Laâm Ñaøo Trung Hieáu
3
Sấy thùng quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy thùng quay - Người đăng: Uyen Tu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Sấy thùng quay 9 10 192