Ktl-icon-tai-lieu

Sấy

Được đăng lên bởi Hong Hanh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2681 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
Trong ngành công nghiệp nói chung và thực phẩm thì việc bảo quản chất lượng sản
phẩm là rất quan trọng. Để chất lượng sản phẩm được tốt ta phải tiến hành sấy để tách ẩm.
Vật liệu sau khi sấy có khối lượng giảm do đó giảm công chuyên chở, độ bền tăng lên, chất
lượng sản phẩm được nâng cao, thời gian bảo quản kéo dài…
Người ta phân biệt sấy ra làm hai loại: sấy tự nhiên và sấy nhân tạo.

1

Sấy tự nhiên dùng năng lượng mặt trời để làm bay hơi nước trong vật liệu nên đơn giản, ít
tốn kém tuy nhiên khó điều chỉnh được quá trình sấy và vật liệu sau khi sấy vẫn còn độ ẩm
cao. Trong công nghiệp thường người ta dùng sấy nhân tạo, tức phải cung cấp nhiệt cho vật
liệu. Phương pháp cung cấp nhiệt có thể bằng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ hoặc bằng năng
lượng điện trường có tần số cao.
Để thực hiện quá trình sấy, người ta sử dụng hệ thống gồm nhiều thiết bị như: thiết bị
sấy, thiết bị đốt nóng tác nhân sấy, quạt, bơm và một số thiết bị phụ trợ khác.
Trong đồ án này em sẽ tính toán và thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải. Thiết bị sấy loại
này thường được dùng để sấy các loại rau quả, ngũ cốc, các loại nông sản khác,... Trong đồ
án của mình em sử dụng vật liệu sấy là chuối với tác nhân sấy là không khí nóng.
Trong công nghệ sản xuất chuối thì sấy chuối là một khâu rất quan trọng. Chuối sau
khi thu hoạch qua chế biến sẽ được sấy khô. Sau khi sấy chuối phải đạt độ tơi, độ khô nhất
định theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng và tăng thời gian bảo quản.
Ở đây chuối được cung cấp nhiệt bằng phương pháp đối lưu. Ưu điểm của phương
thức sấy này là thiết bị đơn giản, rẻ tiền, sản phẩm được sấy đều, tốc độ của không khí đi
qua phòng sấy lớn, năng suất khá cao.

2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.Giới thiệu về nguyên liệu
1.1

Định nghĩa, cấu tạo, tính chất vật lý, thành phần hoá học của chuối:

1.1.1 Định nghĩa:
Sấy chuối là một quá trình trao đổi nhiệt độ và độ ẩm giữa pha khí (tác nhân sấy) và
pha rắn (chuối) vô cùng phức tạp. Hiệu quả của quá trình ấy phụ thuộc nhiều yếu tố như
nhiệt độ, tốc độ, độ ẩm, áp suất của tác nhân sấy, bản chất và kích thước của chuối.
1.1.2 Phân loại các loại chuối chính ở Việt Nam:
Chuối có nhiều loại nhưng có 3 loại chính:

+ Chuối tiêu ( còn gọi là chuối già )
+ Chuối goòng ( còn gọi là chuối tây, chuối sứ, chuối Xiêm )
+ Chuối bom
1.1.3

Cấu tạo của chuối quả:

1.1.4. Tính chất vật lý cơ bản của chuối quả:
Khối lượng riêng: ρ= 980 kg/m3
Nhiệt dung riêng: c= 1,0269 kJ/kgK
Hệ số dẫn nhiệt: λ = 0,52 W/mK

3

Kích thước của quả chuối: d = 2 ÷ 5 c...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

 !"#$%&#"'
()*&*$+#&,-.#/01,.
#2.3*4+5
632&78&,&27
9
Sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy - Người đăng: Hong Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Sấy 9 10 574