Ktl-icon-tai-lieu

SKKN Trò chơi trong dạy học tiếng việt lớp 5

Được đăng lên bởi daicthuan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4409 lần   |   Lượt tải: 17 lần
MỤC LỤC
TÊN NỘI DUNG
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1. Nhiệm vụ nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN

TRANG
2
2
3
3
3
3
3
3

II. THỰC TRẠNG

5

III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

6

1. Tìm hiểu Vai trò của trò chơi trong dạy học Tiếng

6

2. Quy trình tổ chức trò chơi

9

3. Thiết kế trò chơi học tập

9

4. Sử dụng trò chơi học tập Tiếng Việt lớp 5.

11

Việt

5. Giới thiệu một số trò chơi học tập Tiếng Việt lớp 5
IV. HIỆU QUẢ
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN:
II. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

12
23
24
24
26
27

PHỤ LỤC ( Kèm tập riêng )

1

ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Môn Tiếng Việt ở cấp Tiểu Học là môn học hình thành ở học sinh các kĩ
năng sử dụng Tiếng Việt ( nghe, đọc, nói, viết) để học tập và để giao tiếp, có
thể nói môn Tiếng Việt là môn công cụ để học các môn học khác. Do đó môn
Tiếng Việt rất quan trọng.
Trong điều kiện dạy học ở Tiểu học hiện nay, việc sử dụng các loại trò
chơi ngôn ngữ vào hoạt động học tập đã là một phương pháp dạy học có hiệu
quả, được các thầy, cô giáo xem như một hình thức tổ chức dạy học mới, tích
cực, cần phát huy thường xuyên trong các bài giảng Tiếng Việt của mình.
Việc xây dựng và tổ chức một số trò chơi vui và nhẹ nhàng về Tiếng Việt theo
yêu cầu kiến thức và kĩ năng sử dụng Tiếng Việt ở bậc Tiểu học là một việc
cần thiết để học sinh có thể tự học hoặc tham gia vào các trò chơi cùng bạn bè
theo tinh thần “Học vui - vui học”, “Học mà chơi, chơi mà học”.
Trong quá trình làm việc, học tập của con người, vui chơi là một hoạt động
bổ ích ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở lứa tuổi Tiểu học. Vui chơi không những
giúp cho các em được thoải mái rèn luyện thể lực, rèn luyện các giác quan mà
nó còn tạo cơ hội cho các em được giao lưu với nhau, được hợp tác với bạn
bè, đồng đội trong nhóm, trong tổ…thông qua đó, các em sẽ dần được hoàn
thiện những kĩ năng giao tiếp. Đó là kĩ năng được đặt ra hàng đầu trong mục
tiêu của môn Tiếng Việt bậc Tiểu học nói chung và của môn Tiếng Việt ở lớp
5 nói riêng. Điều đó chứng tỏ: hoạt động vui chơi là hoạt động hỗ trợ việc học.
Học sinh của trường nơi tôi công tác chủ yếu là dân vùng biển, vốn hiểu
biết còn ít. Tôi nhận thấy nếu kết hợp sử dụng hình thức trò chơi học tập trong
môn Tiếng Việt thì dạy học sẽ mang lại hiệu quả cao. Bởi vì :
- Trò chơi giúp học sinh rèn luyện, củng cố, tiếp thu kiến thức đồng thời,
phát triển vốn kinh nghiệm được tích lũy trong cuộc sống qua hoạt động chơi.
- Trò chơi học tập nó...
MỤC LỤC
TÊN NỘI DUNG TRANG
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1. Nhiệm vụ nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
II. THỰC TRẠNG
III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Tìm hiểu Vai trò của trò chơi trong dạy học Tiếng
Việt
2. Quy trình tổ chức trò chơi
3. Thiết kế trò chơi học tập
4. Sử dụng trò chơi học tập Tiếng Việt lớp 5.
5. Giới thiệu một số trò chơi học tập Tiếng Việt lớp 5
IV. HIỆU QUẢ
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN:
II. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC ( Kèm tập riêng )
2
2
3
3
3
3
3
3
5
6
6
9
9
11
12
23
24
24
26
27
1
SKKN Trò chơi trong dạy học tiếng việt lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN Trò chơi trong dạy học tiếng việt lớp 5 - Người đăng: daicthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
SKKN Trò chơi trong dạy học tiếng việt lớp 5 9 10 596