Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4 đến 500 kV

Được đăng lên bởi Hoàng Anh Vũ
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1801 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD : ThS.Phan Thanh Hoàng Anh

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU
1

Đặt vấn đề.

Nền kinh tế nước ta đã và đang có những bước phát triển vượt bậc, hội nhập
với khu vực và thếgiới. Chúng ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa
đất nước, vì vậy các ngành công nghiệp đặc biệt là ngành công nghiệp Điện đóng vai
trò then chốt, bởi điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là
điều kiện quan trọng đểphát triển các đô thị, khu dân cư.
Ngày nay, với sự giúp đỡ của ngành công nghiệp điện, các ngành công nghiệp,
nông nghiệp, dịch vụ đang trên đà phát triển mạnh. Điện năng góp phần tạo ra của cải
vật chất cho xã hội gấp hàng triệu lần so với thời kỳ con người chưa biết đến điện, nó
góp phần tạo nên một nền văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp.
2

Tính cần thiết của đề tài.

Đề tài này mong muốn đưa ra những giải pháp cho việc thiết kế mạng lưới điện
truyền tải trên cả nước.
Xây dựng và phát triển lưới điện, cải tạo và phát triển thành phố nhằm đáp ứng
nhu cầu phụ tải có dự phòng và phải được thực hiện đồng bộ từ cao thế hạ thế. Khắc
phục mạng điện kém an toàn, chắp vá, tổn thất cao.
3

Mục tiêu, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài.
Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu đường dây trung thế và hạ áp 3 pha.

Nhiệm vụ bao gồm khảo sát phụ tải, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt
Nam bao gồm : 11 TNC – 19 - 2006 đường dây dẫn điện, 11 TNC – 20 – 2006 trang
bị phân phối và trạm biến áp.

Nhóm thực hiện: 2

Page 1

GVHD : ThS.Phan Thanh Hoàng Anh

Giới hạn trong đề tài: Do còn thiếu 1 số kinh nghiệm thực tế nên nhóm chưa
thể chọn được các thiết bị thông dụng nhất cho hệ thống cung cấp điện và chưa thể đo
được kích thước chính xác của khu vực cần cung cấp điện .

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1.Thái độ tác phong và nhận thức trong quá trình thực hiện đồ án:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2.Hình thức, thể thức trình bày đồ án:
..................................................................................
GVHD : ThS.Phan Thanh Hoàng Anh
GVHD : ThS.Phan Thanh Hoàng Anh
Mục lục
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU
1 Đặt vấn đề.
Nền kinh tế nước ta đã đang những bước phát triển vượt bậc, hội nhập
Nền kinh tế nước ta đã đang những bước phát triển vượt bậc, hội nhập
với khu vực và thếgiới. Chúng ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa
với khu vực và thếgiới. Chúng ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa
đất ớc, vì vậy các ngành công nghiệp đặc biệt là ngành công nghiệp Điện đóng vai
đất ớc, vì vậy các ngành công nghiệp đặc biệt là ngành công nghiệp Điện đóng vai
trò then chốt, bởi điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là
trò then chốt, bởi điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là
điều kiện quan trọng đểphát triển các đô thị, khu dân cư.
điều kiện quan trọng đểphát triển các đô thị, khu dân cư.
Ngày nay, với sự giúp đỡ của ngành công nghiệp điện, các ngành công nghiệp,
Ngày nay, với sự giúp đỡ của ngành công nghiệp điện, các ngành công nghiệp,
nông nghiệp, dịch vụ đang trên đà phát triển mạnh. Điện năng góp phần tạo ra của cải
nông nghiệp, dịch vụ đang trên đà phát triển mạnh. Điện năng góp phần tạo ra của cải
vật chất cho xã hội gấp hàng triệu lần so với thời kỳ con người chưa biết đến điện, nó
vật chất cho xã hội gấp hàng triệu lần so với thời kỳ con người chưa biết đến điện, nó
góp phần tạo nên một nền văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp.
góp phần tạo nên một nền văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp.
2 Tính cần thiết của đề tài.
Đề tài này mong muốn đưa ra những giải pháp cho việc thiết kế mạng lưới điện
Đề tài này mong muốn đưa ra những giải pháp cho việc thiết kế mạng lưới điện
truyền tải trên cả nước.
truyền tải trên cả nước.
Xây dựng và phát triển lưới điện, cải tạo và phát triển thành phố nhằm đáp ứng
Xây dựng và phát triển lưới điện, cải tạo và phát triển thành phố nhằm đáp ứng
nhu cầu ph tải d phòng và phải được thực hiện đồng bộ từ cao thế h thế. Khắc
nhu cầu ph tải d phòng và phải được thực hiện đồng bộ từ cao thế h thế. Khắc
phục mạng điện kém an toàn, chắp vá, tổn thất cao.
phục mạng điện kém an toàn, chắp vá, tổn thất cao.
3 Mục tiêu, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài.
Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu đường dây trung thế và hạ áp 3 pha.
Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu đường dây trung thế và hạ áp 3 pha.
Nhiệm vụ bao gồm khảo sát phụ tải, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt
Nhiệm vụ bao gồm khảo sát phụ tải, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt
Nam bao gồm : 11 TNC19 - 2006 đường dây dẫn điện, 11 TNC20 – 2006 trang
Nam bao gồm : 11 TNC19 - 2006 đường dây dẫn điện, 11 TNC20 – 2006 trang
bị phân phối và trạm biến áp.
bị phân phối và trạm biến áp.
Nhóm thực hiện: 2
Nhóm thực hiện: 2
Page
Page
1
1
Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4 đến 500 kV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4 đến 500 kV - Người đăng: Hoàng Anh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4 đến 500 kV 9 10 307