Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SOCKET XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP

Được đăng lên bởi trungqn1
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4998 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO
ĐỀ TÀI

SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SOCKET XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP

SVTH

: Nguyễn Đức Trung
Trương Văn Đông
Tô Thị Thu Thủy

Lớp

: CCMM03C

Niên khóa : 2009 – 2012
CBHD

: Ths. Nguyễn Vũ

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2012

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, mạng máy tính là công nghệ của mọi thời đại. Các ứng dụng mạng đóng
vai trò không thể thiếu để khai thác tiềm năng của mạng máy tính, đặc biệt là mạng
Internet. Do vậy, lập trình mạng là môn học không thể thiếu của sinh viên ngành công
nghệ thông tin nói chung và sinh viên chuyên ngành mạng nói riêng. Mục đích của môn
học lập trình mạng là cung cấp cho sinh viên biết kiến thức mạng liên quan cũng như cơ
chế hoạt động và kiến trúc của các phần mềm mạng. Từ đó, hiểu và biết cách viết các
chương trình ứng dụng trong một hệ thống mạng quy mô nhỏ cũng như mạng Internet.
C# là một ngôn ngữ mềm dẻo và rất phổ biến. Nó sử dụng hệ thống kiểu/đối tượng
trong.NET mà ở đó, các chương trình C# có thể giao tiếp với nhiều ngôn ngữ khác
trong .NET mà không gặp rắc rối nào về kiểu. Dựa trên kiến thức lập trình mạng với C#,
cộng với sự đa dạng của các dịch vụ mạng với nhiều tính năng hỗ trợ cao. Từ ý tưởng xây
dựng một chương trình scan IP có khả năng quét cổng, có khả năng quét các địa chỉ trong
phạm vi bất kỳ, cũng như bất kỳ các cổng. Chương trình ScanIP được xây dựng với một
số tính năng hoàn chỉnh như: xác định địa chỉ MAC, quét cổng v.v…
Mục tiêu của đồ án là tìm hiểu về mạng máy tính và kỹ thuật lập trình socket với
ngôn ngữ lập trình C#, trên cơ sở đó xây dựng một chương trình quét cổng trên mạng nội
bộ. Bao gồm ba chương:
Chương I.

Tổng Quan Về Lập Trình Mạng

Chương II. Lập Trình Mạng Với Socket
Chương III. Thiết kế Và Xây Dựng Chương Trình
Trong quá trình xây dựng chương trình do thời gian ngắn và chưa đủ kiến thức, nên
không tránh khỏi sai sót. Kính mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến xây dựng để
nhóm hoàn thiện hơn. Cuối cùng, nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Vũ đã hỗ
trợ và tạo điều kiện giúp chúng em hoàn thành đồ án này.
Đà Nẵng, tháng 3 năm 2012

MỤC LỤC
i

LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................i
MỤC LỤC...............................................................................................................................i
DANH MỤC HÌNH ẢNH...................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO
ĐỀ TÀI
SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SOCKET XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP
SVTH : Nguyễn Đức Trung
Trương Văn Đông
Tô Thị Thu Thủy
Lớp : CCMM03C
Niên khóa : 2009 – 2012
CBHD : Ths. Nguyễn Vũ
Đà Nẵng, tháng 3 năm 2012
SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SOCKET XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SOCKET XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP - Người đăng: trungqn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH SOCKET XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP 9 10 115