Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa KT , QL Môi trường và Đô thị
tốt nghiệp

Chuyên đề thực tập

Lời nói đầu
1/ Lý do chọn đề tài
Công nghiệp giấy Việt Nam phát triển và trưởng thành ngày càng đáp ứng
tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp
đổi mới, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, việc làm và thu nhập ổn định cho
người lao động, nâng cao đời sống văn hoá và trình độ dân trí, xứng đáng là một
trong những ngành chiến lược quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện
đại hoá (CNH - HĐH) đất nước.
Tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi
trường (ONMT) do nước thải công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp giấy
nói riêng. Vì đây được đánh giá là một trong 2 ngành công nghiệp có lượng nước
thải gây ô nhiễm lớn nhất. Thực tế hiện nay, lượng nước thải khổng lồ chứa các
chất lơ lửng (SS = suppended solid), hàm lượng các chất hữu cơ chứa trong
nước thải thường cao, các chỉ số COD (COD = chemical oxygen demand), và
BOD (BOD = Biochonical oxygen demand) xác định trong nước thải nghành
công nghiệp giấy rất cao này, được thải trực tiếp vào các sông, hồ mà không qua
xử lý, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực xung quanh nhà máy.
Trong điều kiện thực tế hiện nay, với công nghệ thấp, chậm phát triển so
với khu vực và thế giới, máy móc trang thiết bị lạc hậu, chậm thay đổi, thiếu vốn
đầu tư cho công nghệ xử lý nước thải, ngành công nghiệp giấy khó có thể đáp
ứng được những tiêu chuẩn thải theo quy định.
Định hướng của ngành công nghiệp giấy trong thế kỉ XXI không chỉ là
phát triển mà còn phải gắn kết chặt chẽ với vấn đề bảo vệ môi trường. Sử dụng
công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, lắp đặt hệ thống xử lí môi trường
là việc cần đẩy mạnh triển khai. Nó đem lại lợi Ých không chỉ cho cá nhân nhà
Trần Thị Thu Hương
MT K39

KT & QL

0

Khoa KT , QL Môi trường và Đô thị
Chuyên đề thực tập
tốt nghiệp
máy mà còn đem lại lợi Ých cho toàn xã hội. Tuy nhiên, để làm rõ được lợi Ých
của việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, người ta đã sử dụng nhiều
phương pháp phân tích đánh giá khác nhau, mét trong những phương pháp đang
được sử dụng rộng rãi đó là phân tích chi phí – lợi Ých (CBA – Cost and benefit
analysis). CBA được đánh giá là một công cụ hữu hiệu nhất cho chóng ta một
cách nhìn toàn diện về lựa chọn phương án hiệu quả nhất như định hướng đã đề
ra.
Với tất cả những lý do nêu trên, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài "Sử
dụng phương pháp phân tích chi phí lợi Ých mở rộng để đánh giá hiệu quả
việc xây dựng hệ thống...
Khoa KT , QL Môi trường và Đô thị Chuyên đề thực tập
tốt nghiệp
Lời nói đầu
1/ Lý do chọn đề tài
Công nghiệp giấy Việt Nam phát triển và trưởng thành ngày càng đáp ứng
tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp
đổi mới, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, việc làm thu nhập ổn định cho
người lao động, nâng cao đời sống văn hoá trình độ dân trí, xứng đáng một
trong những ngành chiến lược quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện
đại hoá (CNH - HĐH) đất nước.
Tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi
trường (ONMT) do nước thải công nghiệp nói chung ngành công nghiệp giấy
nói riêng. Vì đây được đánh giá là một trong 2 ngành công nghiệp có lượng nước
thải gây ô nhiễm lớn nhất. Thực tế hiện nay, lượng nước thải khổng lồ chứa các
chất lửng (SS = suppended solid), hàm lượng các chất hữu chứa trong
nước thải thường cao, các chỉ số COD (COD = chemical oxygen demand),
BOD (BOD = Biochonical oxygen demand) xác định trong nước thải nghành
công nghiệp giấy rất cao này, được thải trực tiếp vào các sông, hồ mà không qua
xử lý, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực xung quanh nhà máy.
Trong điều kiện thực tế hiện nay, với công nghệ thấp, chậm phát triển so
với khu vực và thế giới, máy móc trang thiết bị lạc hậu, chậm thay đổi, thiếu vốn
đầu cho công nghệ xử nước thải, ngành công nghiệp giấy khó thể đáp
ứng được những tiêu chuẩn thải theo quy định.
Định hướng của ngành công nghiệp giấy trong thế kỉ XXI không chỉ là
phát triển còn phải gắn kết chặt chẽ với vấn đề bảo vệ môi trường. Sử dụng
công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, lắp đặt hệ thống xử môi trường
việc cần đẩy mạnh triển khai. đem lại lợi Ých không chỉ cho nhân nhà
Trần Thị Thu Hương KT & QL
MT K39
0
Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ 9 10 187