Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

Được đăng lên bởi phamlinh
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá
nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Vũ Thị
Phương Anh.
Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn
này trung thực và chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Học viên

Phạm Thị Bích

LỜI CÁM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh,
người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn. Với những lời chỉ dẫn,
những tài liệu, sự tận tình hướng dẫn và những lời động viên của Cô đã giúp
tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn này.
Tôi cũng xin cám ơn quý thầy cô giảng dạy chương trình cao học "Đo
lường và Đánh giá trong giáo dục” đã truyền dạy những kiến thức quý báu,
những kiến thức này rất hữu ích và giúp tôi nhiều khi thực hiện nghiên cứu.
Đặc biệt, tôi xin cám ơn PGS. TS. Nguyễn Quý Thanh về những góp ý có ý
nghĩa rất lớn khi tôi thực hiện đề cương nghiên cứu.
Xin cám ơn các Quý thầy, cô công tác tại Viện Đảm bảo chất lượng giáo
dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất
lượng đào tạo – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện
thuận lợi trong suốt quá trình tôi tham gia khóa học.
Cuối cùng, tôi xin cám ơn cô Hồ Đắc Hải Miên – Trường Đại học Kinh
tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và Ban Giám hiệu trường đã hỗ trợ trong
quá trình tôi thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cám ơn.

Học viên
Phạm Thị Bích

2

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG ...................................................................................... 5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ......................................................... 7
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU.................................................................................. 8
1.1. Lý do chọn đề tài ............................................................................ 8
1.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .......................................... 11
1.2.1. Ý nghĩa lý luận ........................................................................ 11
1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................... 11
1.3. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................... 12
1.4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu ............................................ 12
1.4.1. Phạm vi nghiên cứu ................................................................ 12
1.4.2. Phương ph...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực scủa cá
nhân, được thực hin dưi sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Vũ Thị
Phương Anh.
Các sliệu, những kết lun nghiên cứu được trình bày trong luận n
này trung thực và chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Học viên
Phạm Thị Bích
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên - Người đăng: phamlinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên 9 10 462