Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu hoa tươi

Được đăng lên bởi Kim Dũng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bộ Môn: Tư Vấn Đầu Tư BĐS

[SVTH: Nguyễn Hồ Thùy Trang - DH06TB - 06135070 ]

Tiểu luận
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH
DOANH SHOP HOA TƯƠI

Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh shop hoa tươi

1

Bộ Môn: Tư Vấn Đầu Tư BĐS

[SVTH: Nguyễn Hồ Thùy Trang - DH06TB - 06135070 ]

I. TỔNG QUAN
1. Những vấn đề cơ bản về tư vấn và dịch vụ tư vấn:
Theo phát biểu của Tổng Giám Đốc 1 công ty tư vấn cho biết: “Hiện nay doanh
nghiệp không thể không cần đến các nhà tư vấn. Một doanh nghiệp khi phát
triển cần rất nhiều thứ, nhưng không thể tự tìm tất cả những thứ mình cần.”
Thực tế cho thấy tư vấn
có khắp nơi. Chắc hẳn ai
cũng từng là “nhà tư
vấn”, và cũng từng cần
đến sự tư vấn giúp giải
quyết những vấn đề khó
khăn mình gặp phải.
Chính vì thế, tư vấn trở
thành 1 nghề, 1 dịch vụ
chuyên nghiệp trong xã
hội. Ngày nay, bên cạnh
khái niệm tư vấn như 1
sinh hoạt xã hội rộng rãi, cần thiết, dịch vụ tư vấn ra đời là 1 tất yếu. Dịch vụ tư
vấn là 1 hoạt động trong đó các chuyên gia tiến hành chọn lọc và cung cấp các
thông tin, tri thức, các phương án hành động để khách hàng có sự quyết định,
hay lựa chọn đúng đắn.
Tư vấn được chia làm nhiều loại: tư vấn chính sách, tư vấn quản lý, tư vấn thiết
kế, tư vấn pháp lý…Trong những trường hợp cụ thể, nhà tư vấn thường đảm
nhiệm nhiều vai trò khác nhau như người đảm bảo thông tin, người hỗ trợ quản
lý (lập kế hoạch, kiểm soát dự án), người hỗ trợ nghiên cứu (khảo sát, thu thập,
xử lý thông tin giúp đề xuất giải pháp), vai trò người dàn xếp trong các mối
quan hệ hợp tác kinh doanh…
Hiện nay với trình độ phát triển xã hội ngày càng cao thì các dịch vụ tư vấn
ngày càng được xem trọng. Bởi lẽ các doanh nghiệp, các tổ chức nói chung
không thể tự xét đoán mọi vấn đề bằng đội ngũ của mình. Sự bùng nổ của
thông tin và tri thức làm cho việc quyết định trở nên quá tải và kém chất lượng
nếu thiếu sự chuyên môn. Mặt khác do áp lực cạnh tranh khiến các doanh
nghiệp, các tổ chức, các dự án luôn luôn mong muốn nắm bắt 1 cách nhanh
nhất 1 lượng lớn thông tin, tri thức và cả những ý tưởng, mà không 1 tổ chức
nào dám bố trí 1 đội ngũ chuyên gia “chờ sẵn”, thuê tư vấn chính là mua sự
khôn ngoan của thiên hạ.
2. Tư vấn - 1 ngành còn khá mới ở Việt Nam
Tuy đã là 1 ngành khá phát triển trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam nghề tư
vấn còn khá mới, doanh nghiệp rất khó khăn để tìm cho mình 1 nhà tư vấn
Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh shop hoa tươi

2

Bộ Môn: Tư Vấn Đầu Tư BĐS

[SVTH: Nguyễn Hồ Thùy Trang - DH06TB - 06135070 ]

thích hợp. Một khảo sát mới đây của Chương trìn...
Bộ Môn: Tư Vấn Đầu Tư BĐS [SVTH: Nguyễn H Thùy Trang - DH06TB - 06135070 ]
vn lập kế hoạch kinh doanh shop hoa tươi
1
Tiu luận
TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH
DOANH SHOP HOA TƯƠI
tài liệu hoa tươi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu hoa tươi - Người đăng: Kim Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu hoa tươi 9 10 709