Ktl-icon-tai-lieu

Tạo động lực trong lao động tại khách sạn Indochina II.

Được đăng lên bởi hienbe
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG TẠI
KHÁCH SẠN INDOCHINA II

GVHD: PGS.TS VŨ HOÀNG NGÂN
SVTT: HOÀNG THỊ TÂM
LỚP: QTNL – K10
KHOÁ HOC: 2009- 2011

HÀ NỘI, NĂM 2011

LỜI CAM ĐOAN

Sau quá trình thực tập tại khách sạn Indochina II, tôi chọn đề tài tạo động
lực trong lao động làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin cam đoan toàn bộ chuyên đề thực tập tốt nghiệp này là do tôi làm,
tôi không sao chép từ bất kỳ một báo cáo nào có nội dung cùng với chuyên đề thực
tập của tôi.

Ký tên

HOÀNG THỊ TÂM

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành khoá học tại trường Đại học kinh tế quốc dân, trong đợt thực
tập cuối khoá em đã có dịp được thực tập tại khách sạn Indochina II. Tại đây, em
có cơ hội được làm quen với công việc của khách sạn, được làm việc cùng các anh
chị nhân viên của khách sạn. Trong quá trình thực tập, khách sạn Indochina II đã
tạo điều kiện giúp em có thể làm quen với công việc cũng như cung cấp các thông
tin cần thiết để em có thể thực hiện bài báo báo về chuyên đề “ Tạo động lực trong
lao động tại khách sạn Indochina II ’’.
Các anh chị nhân viên của khách sạn đã nhiệt tình giúp đỡ em làm quen với
công việc mới, hướng dẫn em trong quá trình thực hiện công việc để hoàn thành
các công việc được giao. Kết thúc quá trình thực tập tại khách sạn em đã có thêm
được nhiều kinh nghiệm giúp ích cho công việc của em sau này.
Em xin cảm ơn ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị nhân viên làm việc tại
khách sạn Indochina II đã tạo điều kiện, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua để em
hoàn thành chương trình thực tập tại khách sạn.
Em xin cảm ơn cô giáo Vũ Hoàng Ngân đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa
các bài báo cáo giúp em hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tạo động lực
trong lao động tại khách sạn Indochina II.

EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
TRONG CÁC TỔ CHỨC
1.1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM.
1.2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG.

1.2.1: Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.
1.2.2: Yếu tố thuộc về công việc.
1.2.3: Yếu tố thuộc về tổ chức.
1.3: MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1.3.1: Thuyết hệ thống các nhu cầu của Maslow.
1.3.2: Thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg.
1.3.3: Thuyết động cơ của F.W. Taylor.
1.3.4: Thuyết ba nhu cầu của MC Celland.
1.3.5: Học thuyết tích cực tăng cường – BF. Skinner.
1.3.6: Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom.
1.3.7: Học thuyết về sự cộng bằng – J...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG TẠI
KHÁCH SẠN INDOCHINA II
GVHD: PGS.TS VŨ HOÀNG NGÂN
SVTT: HOÀNG THỊ TÂM
LỚP: QTNL – K10
KHOÁ HOC: 2009- 2011
HÀ NỘI, NĂM 2011
Tạo động lực trong lao động tại khách sạn Indochina II. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo động lực trong lao động tại khách sạn Indochina II. - Người đăng: hienbe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Tạo động lực trong lao động tại khách sạn Indochina II. 9 10 498