Ktl-icon-tai-lieu

TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

Được đăng lên bởi votakha
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 17630 lần   |   Lượt tải: 145 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUÁN LÝ GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL trường học tỉnh Đắk Lắk

TÊN TIỂU LUẬN
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ
HUY TẬP

Học viên:Hoàng Xuân Nguyên

ĐẮK LẮK, THÁNG 09/2013
1

1.Lý do chọn đề tài
1.1Quản lý trường học là hệ thống những tác động có chủ đích, có kế hoạch , hớp qui luật của
chủ thể quản lý đến giáo viên, nhân viên,học sinh , cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội
trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục.Cốt lõi
của quản lý nhà trường là tổ chức các hoạt động dạy và học.
Quản lý hoạt động chủ yếu trong nhà trường là quản lý hoạt động chuyên môn,các tổ
chuyên môn là tổ chức quan trọng và nòng cốt trong các nhà trường nói chung, trường THCS
nói riêng. Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy. Ở đây diễn ra
mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên
môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề
có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên
môn trong nhà trường có vai trò quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát
triển giáo dục nói chung. Có thể nói hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường là nhân tố
quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của hệ thống giáo THCS. Do đó, quản lí hoạt động
chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong quá trình quản lí của người hiệu trưởng.
*Vị trí của tổ chuyên môn:
Tổ chuyên môn là một bộ phân cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS,trong
trường các tổ chuyên môn có quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các bộ phận nghiệp vụ khác
như tổ chức Đảng , đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược của nhà
trường,chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục khác hướng tới mục tiêu giáo dục.
*Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ , hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá
nhân theo kế hoạch giáo dục , phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
kế hoạch năm học của nhà trường .
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng
dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà
trường;
- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
* Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUÁN LÝ GIÁO DỤC
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL trường học tỉnh Đắk Lắk
TÊN TIỂU LUẬN
ĐỔI MỚI QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS
HUY TẬP
Học viên:Hoàng Xuân Nguyên
ĐẮK LẮK, THÁNG 09/2013
1
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP - Người đăng: votakha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 9 10 505