Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán nhờ nhu

Được đăng lên bởi Phong Trần
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3

PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

Lớp: NH11db01

Sơđồthanhtoánnhờthu
1. Ký hợp đồng
NhàXK

NhàNK

(Drawer)

(Drawee)

2.Giaohàng

3.Gửihốiphi

11.BáoC

5. T/b

ếu/ BCT

ó KH

6.Chấpnh
ậnTT

HP/BCT

7.
Giao
BCT

4.GửiHP/BCT+ MT 400
NHgửinhờthu(Remittingb
ank)

5. MT410

MT 499/999

6. MT400/412

NHnhờthu
(Collecting Bank)

8.ChuyểntiềnTT
10.ĐiệnbáoCó

8’.ChuyểntiềnT

MT910/202

T

NHphụcvụnhờthu

NHphụcvụNHgửinhờthu
9.Chuyểntiền

1.Quytrìnhnhờthuhàngxuất(tạiRemitting bank)

1.Tiếp nhận hồ sơ

2.Hoàn thiện hồ sơ gửi nhờ thu

3.Gửi chứng từ nhờ thu

4. Thanh toán/ Chấp nhận thanh
toán

5. Lưu hồ sơ

1.Quytrìnhnhờthuhàngxuất

1. Tiếpnhậnhồsơ:
 KH nộpgiấyyêucầunhờthuvàbảngốcBCT.
 TTVkiểmtra,kíđóngdấu“RECEIVED”,ghirõthờigiannhận.
 Mởhồsơtheodõi,ghirõsốthamchiếu.
2.Hoànthiệnhồsơgửinhờthu:
-KiểmtracáchồsơcầnthiếttrongthưyêucầuvàsựhợpphápcủaBCT.

1.Quytrìnhnhờthuhàngxuất
3.Gửichứngtừnhờthuđi:



Sauhoànthànhbước2 NHlậpchỉthịnhờthugửichoCollecting Bank.

4.Thanhtoán/chấpnhậnthanhtoán:



ĐượcTT:

+ D/P:KhiCollecting BankbáoCó,ghiCóchoKH.
+ D/A:Khinhậnđượcđiệnbáo,báoKHvàtheodõi.



TừchốiTT:

+ 1phần:báoKHxửlí
+Toànbộ: Collecting BanktrảBCT, NHgửinhờthutrảlạichoKH
5.Lưuhồsơ.

2.Quytrìnhnhờthuhàngnhập(TạiCollecting Bank)

1.TIẾPNHẬNVÀKTHỒSƠ

2.THÔNGBÁOTỚIKHÁCHHÀNG

3.THANHTOÁN/CHẤPNHẬNTT

4.LƯUHỒSƠ

2.Quytrìnhnhờthuhàngnhập

1. Tiếpnhậnvàkiểm trahồsơ:
 NhậnBCTvàđóngdấu“RECEIVED”ghirõthờigiannhận.
 Kiểmtrađâyđủcáchồsơyêucầucầnthiết.
2.ThôngbáotớiKH:

 LậpthưthôngbáonhờthugửinhàNK.
 XácnhậnvớiRemitting BankđãnhậnđượcBCTnhờthu.

2.Quytrìnhnhờthuhàngnhập
3.Thanhtoán/chấpnhậnTT:



ChấpnhậnTT:

+ D/P:ngườiNKchỉđượcnhậnBCTkhiđãhoànthànhthủtụcTT.ThôngbáoTTchoremitting bank.
+ D/A:ngườiNKchỉnhậnđượcBCTkhiBOEvàtheodõiđếnhạnTT.



TừchốiTT:

+ChuyểntrọnBCTvềchoRemitting Bank.
4.Lưuhồsơ.

Clip

MácủaĐẹt

Ms.Đẹt-Nhà xuất khẩu (Drawer)

Thanh toán viên BIDV
(Remitting bank)

Trưởng phòng TTQT
BIDV
(Remitting bank)

Nhà nhập khẩu
IJIMASIA PTE, LTD
(Drawee)

Thanh toán viên
BNP PARIPAS
(Collecting bank)

Trưởng p
BNP PAR
(Collect

3.CácmẫuđiệnSWIFTtrongphươngthứcnhờthu

Tổnghợpcácbứcđiện

Bứcđiện

Tênđiện

MT400

Điệnthông báo thanh toán

MT410

Điệnthông báo nhận được bộ chứng từ nhờ thu

MT412

Điệnthông báo chấp nhận bộ chứng từ và xác định ngày thanh toán

MT420/422

Điệntra soát hỏi/ trả lời tình trạng bộ chứng từ

MT499

Freeformat message

MT 400

Collecting bank

Remitting bank

20, 21, 32a, 33A:làcáctrườngbắtbuộc
32và33:phảichứamãtiềntệk...
L p : N H 1 1 d b 0 1
Chương 3
PHƯƠNG THỨC NHỜ THU
Thanh toán nhờ nhu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán nhờ nhu - Người đăng: Phong Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Thanh toán nhờ nhu 9 10 188