Ktl-icon-tai-lieu

thảo luận quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Thanh Dịu
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, sự phát triển như vũ bão của công nghệ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, làm cho môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động thường xuyên. 
Việt Nam đã tham gia vào nền kinh tế thị trường của toàn cầu, những yếu tố bên ngoài cũng như những yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của doanh nghiệp, cả những thuận lợi cũng như khó khăn.
Với một môi trường kinh doanh như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn phát huy lợi thế bên trong và nắm bắt cơ hội, vượt qua được những thử thách, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp…Có thể nói rằng chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng , quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Việc tìm ra chiến lược kinh doanh và triển khai chiến lược kinh doanh từ những nhân tố ấy là viêc làm cần thiết và vô cùng quan trọng. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm chúng tôi sẽ đi sâu vào tìm hiểu hoạt động một công ty Việt Nam khá nổi tiếng- một công ty đã có chiến lược kinh doanh đúng đắn- công ty Vinagame thông qua bài tập tình huống số 10 ( sách bài tập tình huông quản trị chiến lược của trường ĐH Thương Mại ).
 
thảo luận quản trị chiến lược - Người đăng: Thanh Dịu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
thảo luận quản trị chiến lược 9 10 567