Ktl-icon-tai-lieu

thép

Được đăng lên bởi hvdang
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 3522 lần   |   Lượt tải: 3 lần
To hop co ban 1
Tiet dien

B

Noi luc

3.004
30.43
1,3,5

Ct

M
N

24.133
30.43

M
N

A

98.527
81.68

M+max,N
1,3,6,7
-18.432
37.99

1,2

-10.472
30.43
1,3,5

9.42
31.94
1,4,5

M
N
Qmax

-43.71
30.43
1,7

1,8

Cd

Nmax,M
M1,2

M+max,N M-max,N M+
1,7
1,4,6

M
N

To hop co ban 2

-74.486
191.7
1,7

1,8
16.858679 88.823019

41.161
191.7
-10.978

17.498
30.43
1,2,7

-74.486
191.7
1,3,5

-76.313
31.94

2.371
-62.94
30.43
37.234
1,3,5,7
1,2,8

-8.117
37.99
1,3,5

M-max,N
1,2,4,6,8

-2.525
37.234
1,2,3,5,8

0.571
-60.512
38.744
182.528
1,2,4,5,8
1,2,3,5,7
171.967
83.51
1,2,4,5,8

-115.125
182.528

0 88.823019 19.4258679 85.555321

50.135 8.7706604 99.733113

0 57.9783019 80.403151

To hop co ban 2
M+

Nmax,M
M1,2,4,6,8
-62.94
37.234

1,2,3,5,7

1,2,8

16.046
37.234

-2.525
37.234
1,2,3,5,8
-60.512
182.528
1,2,3,5,7

1,2,3,5,8
120.337
182.528
-18.979

-115.125
182.528

0 85.5553208
102.61655 80.4031509

Trường đại học bách khoa Đà Nẵng
Hôm nay là ngày
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢN TÍNH

Giới thiệu: Đây là bản tính dùng để tính toán đồ án kết cấu
khung ngang nhà công ngiệp một tầng lắp ghép.
Hướng dẫn sử dụng: Để có được kết quả một cách chính x
chọn các giá trị vào các ô đó có viền màu hồng và text màu
Note: Nếu trong quá trình tính toán gặp rắc rối gì vui lòng liê
Chọn và tính nội lực:
Tổ hợp nội lực:
Tính cột:
Tính dàn:
Dữ liệu:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

ại học bách khoa Đà Nẵng
9/21/2013

DẪN SỬ DỤNG BẢN TÍNH
Người viết: Nguyễn
NguyễnNgọc
NgọcTân
Tân
Lớp:
04X1C-Khoa XDDD&CN
Mobile:
1684382601
ngoctan_q@yahoo.com
Email:

để tính toán đồ án kết cấu thép 2 thiết kế
ột tầng lắp ghép.
c kết quả một cách chính xác vui lòng nhập hoặc
viền màu hồng và text màu đỏ.
án gặp rắc rối gì vui lòng liên hệ tác giả.

Trường đại học b
Hôm nay là ngày
Quay về trang đầu:
Tổ hợp nội lực:

9/21/2013
Click here
Click here

Thiết kế khung ng

Chúc
Chúcmột
mộtngày
ngàylàm
làmviệc
việchiệu
hiệuquả!
quả!

cầu trục sức nâng
nhịp nhà
L=
24
m
bước cột
B=
6
m
cao trình đỉnh ray
H1=
11
m
Địa điểm xây dựng
Đà Nẵng
vùng
II-B
Kết cấu khung:
thép
CCT38
Móng bê tông:
B12,5
I. Chọn sơ đồ kết cấu
1.Sơ đồ khung ngang và kết cấu nhà công nghiệp
Dàn hình thang hai mái dốc, độ dốc từ
chọn
1
/
10
=
2. Kích thước chính của khung ngang
2.1 Kích thước cột
Cầu trục sức nâng
Q=
150
/
Lcc=
Nhịp
22
m
loại ray
Chiều cao Hct của Gabarit cầu trục
Hct=
4800
Chiều cao H2 từ đỉnh ray cầu cầu trục đến cao trình cánh dưới của rường
H2=(Hct+100)+f= 5200
mm
trong đó
Hct-chiều cao Garabit cầu t...
Tiet dien Noi luc
To hop co ban 1
To hop co ban 2
M+max,N M-max,N
Nmax,M
M+max,N M-max,NM+ M-
B
1,7 1,4,6 1,2 1,3,6,7 1,2,4,6,8
M 3.004 -43.71 -18.432 2.371 -62.94
N 30.43 30.43 37.99 30.43 37.234
Ct
1,3,5 1,7 1,2 1,3,5,7 1,2,8
M 24.133 -10.472 -8.117 17.498 -2.525
N 30.43 30.43 37.99 30.43 37.234
Cd
1,8 1,3,5 1,3,5 1,2,7 1,2,3,5,8
M 9.42 -74.486 -74.486 0.571 -60.512
N 31.94 191.7 191.7 38.744 182.528
A
1,4,5 1,7 1,3,5 1,2,4,5,8 1,2,3,5,7
M 98.527 -76.313 41.161 171.967 -115.125
N 81.68 31.94 191.7 83.51 182.528
Qmax 1,8 -10.978 1,2,4,5,8
16.858679 88.823019 0 88.823019 19.4258679 85.555321
50.135 8.7706604 99.733113 0 57.9783019 80.403151
thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thép - Người đăng: hvdang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
thép 9 10 231