Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế bộ biến tần ba pha điều khiển động cơ không đồng bộ

Được đăng lên bởi Thiện Vũ
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3402 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường ĐHGTVT
nghiệp

Đồ án tốt
LỜI NÓI ĐẦU

Nội dung đồ án này là tìm hiểu và thiết kế bộ biến tần truyền thống ba pha
điều khiển động cơ không đồng bộ theo phương pháp U/f = const và điều chế
SPWM. Từ cơ sở lý thuyết về động cơ không đồng bộ ba pha, phương pháp điều
khiển bằng tần số và qua tìm hiều khảo sát các bộ biến tần thực tế hiện nay cũng
như đánh giá các phương pháp điều khiển, nội dung của đồ án đã đề xuất ra mô
hình biến tần điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng trong các hệ truyền
động với giá thành thấp, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của thực tế. Do hạn chế
về mặt thời gian nên trong phạm vi đồ án này chỉ dừng lại ở điều khiển vòng hở
động cơ không đồng bộ ba pha và hi vọng đề tài sẽ được tiếp tục phát triển trong
tương lai.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô trong bộ môn Trang
thiết bị Điện - Điện Tử trong công nghiệp và giao thông vận tải cùng các thầy cô
trong khoa Điện - Điện tử đã tận tình dạy dỗ em những kiến thức chuyên môn làm
cơ sở để em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp và đã tạo điều kiện thuận lợi cho em
hoàn tất khóa học.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Nghĩa,
đã tận tình chỉ bảo, gợi ý, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ em hoàn
thành đề tài này.
Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm2009

1

Trường ĐHGTVT
nghiệp

Đồ án tốt
MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................................4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA...........4
CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA...................................................................................14
1.

Các yêu cầu đặt ra đối với việc điều khiển động cơ...................................14

2.

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha........16

3.

Điều chỉnh động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi tần số nguồn.......16

4.

Phương pháp điều chỉnh U/f = const..........................................................17

CHƯƠNG 3: BIẾN TẦN...........................................................................................21
1.

Biến tần và tầm quan trọng của biến tần trong công nghiệp......................21

2.

Phân loại biến tần........................................................................................23

3.

Cấu trúc cơ bản của một bộ biến tần...........................................................25

4.

Phương thức điều khiển...........................
Trường ĐHGTVT Đồ án tốt
nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Nội dung đồ án này tìm hiểu thiết kế bộ biến tần truyền thống ba pha
điều khiển động không đồng bộ theo phương pháp U/f = const điều chế
SPWM. Từ cơ sở thuyết về động không đồng bộ ba pha, phương pháp điều
khiển bằng tần số qua tìm hiều khảo sát các bộ biến tần thực tế hiện nay cũng
như đánh giá các phương pháp điều khiển, nội dung của đồ án đã đề xuất ra
hình biến tn điều khiển động không đồng bộ ba pha dùng trong các htruyền
động với g thành thấp, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của thc tế. Do hạn chế
về mặt thời gian nên trong phạm vi đồ án y chỉ dng lại điều khiển vòng hở
động cơ không đồng bộ ba pha hi vọng đềi sẽ được tiếp tục phát triển trong
tương lai.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy trong bộ môn Trang
thiết bị Điện - Điện Tử trong công nghiệp và giao thông vận tải cùng các thầy cô
trong khoa Điện - Điện tử đã tận tình dạy dỗ em những kiến thức chuyên môn m
s đ em hoàn thành tốt đề i tốt nghiệp và đã tạo điều kiện thuận li cho em
hoàn tất khóa học.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Nghĩa,
đã tận tình chỉ bảo, gợi ý, giúp đỡ, tạo mọi điều kiệnnhiệtnh giúp đỡ em hoàn
thành đề tài này.
Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm2009
1
thiết kế bộ biến tần ba pha điều khiển động cơ không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế bộ biến tần ba pha điều khiển động cơ không đồng bộ - Người đăng: Thiện Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
thiết kế bộ biến tần ba pha điều khiển động cơ không đồng bộ 9 10 869