Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng cơ khí

Được đăng lên bởi Hoat Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3072 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng cơ khí
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong xu thế hội nhập, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
đấtnước đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển đó, điện
năng đóngvai trò rất quan trọng. Nó là một dạng năng lượng đặc biệt, có rất
nhiều ưu điểm như:dễ chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác( như cơ
năng, hóa năng, nhiệt năng...),dễ dàng truyền tải và phân phối... Do đó ngày
nay điện năng được sử dụng rộng rãitrong hầu hết các lĩnh vực của đời sống.
Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ củanền kinh tế, đời sống xã hội ngày
càng được nâng cao, nhu cầu sử dụng điện năngtrong các lĩnh vực công
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... tăng lên không ngừng. Để đảm bảo những nhu
cầu to lớn đó, chúng ta phải có một hệ thống cung cấp điện an toàn vàtin cậy.Do
đó đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện là yêu cầu bắt buộc với sinh viênngành
hệ thống điện. Quá trình thực hiện đồ án sẽ giúp chúng ta có những hiểu
biếttổng quan nhất về hệ thống điện cũng như các thiết bị trong thiết kế hệ thống
điện.Với đồ án: “Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí”, sau
mộtthời gian làm đồ án, dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Quang Khánh, đến
nay, về cơ bản em đã hoàn thành nội dung đồ án môn học này. Do thời gian có
hạn nên không thểtránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo, giúp
đỡ của các thầy cô đểđồ án này được hoàn thiện hơn. Đồng thời giúp em nâng
cao trình độ chuyên môn, đápứng nhiệm vụ công tác sau này

Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sản xuất côngnghiệp
2. Sơ đồ mạng điện trên mặt bằng phân xưởng3. Sơ đồ nguyên lý của mạng điện có chỉ
rõ các mã hiệu và các tham số của thiết bịđược chọn4. Bảng số liệu tính toán mạng điện
CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG
Trong thiết kế chiếu sáng, vấn đề quan trọng nhất phải quan tâm là đáp ứng
cácyêu cầu về độ rọi và hiệu quả của chiếu sáng đối với thị giác. Ngoài độ rọi,
hiệu quảcủa chiếu sáng còn phụ thuộc vào quang thông, màu sắc ánh sáng, sự
lựa chọn hợp lýcùng sự bố trí chiếu sáng vừa đảm bảo tính kinh tế và
mỹ quan hoàn cảnh. Thiết kế chiếu sáng phải đảm bảo các yêu cầu sau: –
K h ô n g b ị l o á m ắ t – K h ô n g l o á d o
p h ả n x ạ – K h ô n g c ó b ó n g t ố i –Phải có
độ rọ i đồng đều –Phải đảm
b ả o đ ộ s á n g đ ủ v à ổ n đ ị n h –Phải tạo ra được ánh
s á n g g i ố n g á n h s á n g b a n n g à y . Các hệ thống chiếu sáng bao gồm
chiếu sáng chung, chiếu sáng cục bộ và chiếusáng kết hợp ( kết hợp giữa cục bộ
và chung ) . Do yêu cầu thị giác cần p...
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng cơ khí
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong xu thế hi nhp, quá trình công nghip hóa hin đi hóa
đtnước đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển đó, điện
năng đóngvai trò rất quan trọng. Nó là một dạng năng lượng đặc biệt, có rất
nhiều ưu điểm như:dễ chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác( như cơ
năng, hóa năng, nhiệt năng...),d dàng truyn ti và phân phi... Do đó ngày
nay đin năng đưc s dng rng rãitrong hầu hết các lĩnh vực của đời sống.
Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ củann kinh tế, đi sng xã hi ngày
càng đưc nâng cao, nhu cu s dng đin năngtrong các lĩnh vực công
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... tăng lên không ngừng. Để đảm bảo những nhu
cầu to lớn đó, chúng ta phải có một hệ thống cung cấp điện an toàn vàtin cậy.Do
đó đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện là yêu cầu bắt buộc với sinh viênngành
h thng đin. Quá trình thc hin đ án s giúp chúng ta có nhng hiu
biếttng quan nht v h thng đin cũng như các thiết b trong thiết kế h thng
đin.Với đồ án: “Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí”, sau
mộtthời gian làm đồ án, dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Quang Khánh, đến
nay, về cơ bản em đã hoàn thành nội dung đồ án môn học này. Do thời gian có
hạn nên không thểtránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo, giúp
đỡ của các thầy cô đểđồ án này được hoàn thiện hơn. Đồng thời giúp em nâng
cao trình độ chuyên môn, đápứng nhim vcông tác sau này
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng sản xuất côngnghiệp
2. Sơ đ mng đin trên mt bng phân xưng3. Sơ đồ nguyên lý của mạng điện có chỉ
rõ các mã hiệu và các tham số của thiết bịđưc chn4. Bng s liu tính toán mng đin
CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN CHIU SÁNG CHO PHÂN XƯNG
Trong thiết kế chiếu sáng, vấn đề quan trọng nhất phải quan tâm là đáp ứng
cácyêu cầu về độ rọi và hiệu quả của chiếu sáng đối với thị giác. Ngoài độ rọi,
hiệu quảcủa chiếu sáng còn phụ thuộc vào quang thông, màu sắc ánh sáng, sự
lựa chọn hợp lýcùng s b trí chiếu sáng va đm bo tính kinh tế và
m quan hoàn cnh. Thiết kếchiếu sáng phi đm bo các yêu cu sau:
K h ô n g b l o á m t K h ô n g l o á d o
p h n x K h ô n g c ó b ó n g t i P h i c ó
đ r i đ n g đ u P h i đ m
b o đ s á n g đ v à n đ n h P h i t o ra đưc ánh
s á n g g i n g á n h s á n g ban ngày. Các hệ thống chiếu sáng bao gồm
chiếu sáng chung, chiếu sáng cục bộ và chiếusáng kết hợp ( kết hợp giữa cục bộ
và chung ) . Do yêu cầu thị giác cần phải làm việcchính xác, nơi mà các thiết bị
cần chiếu sáng mặt phẳng nghiêng và không tạo ra các bóng ti sâu thiết kế cho phân
xưng thưng s dng h thng chiếu sáng kết hp.Chọn loại bóng đèn chiếu sáng: gồm
2 loại: bóng đèn sợi đốt và bóng đèn huỳnhquang. Các phân xưng thưng ít dung đèn
hunh quang vì đèn hunh quang có tn slà 50Hz thưng gây ra o giác không quay cho các
1
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng cơ khí - Trang 2
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng cơ khí - Người đăng: Hoat Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết kế cung cấp điện cho một xưởng cơ khí 9 10 512