Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế điện chiếu sáng nhà 2 tầng

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Thoại
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Đình Đăng

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay điện là một dạng năng lượng được sử dụng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp, giao thông vận tải, nông lâm nghiệp, thông tin liên lạc, dịch
vụ và đặc biệt phục vụ những sinh hoạt thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.
Có thể nói ngày nay điện có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Nó là
một dạng năng lượng đặc biệt, dễ sử dụng, được sản xuất tập trung với nguồn
công suất lớn. Có thể truyền tải đi xa và phân phối đến bất cứ nơi đâu. Điện có
thể dể dàng biến đổi thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, quang năng,
nhiệt năng … và ngược lại. Điện năng rất quan trọng cho cơ khí hoá, điện khí
hoá, tự đông hoá, góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Hãy
hình dung xem cuộc sống của chúng ta hiện nay sẽ ra sao nếu như không có
điện. Không thể tìm hiểu thông tin qua ti vi, không giải trí, sinh hoạt, hoạt động
sản xuất bị ngưng trệ chủ yếu là thủ công. Không có điện sẽ không có năng
lượng để tìm ra những phát minh vĩ đại, đối với ngành điện chúng ta, những
phát minh chủ yếu dựa vào các hiện tượng của điện, có thể nói không có điện sẽ
không có nền văn minh.
Người ta đã ứng dụng các hiện tượng điện để phát minh ra hàng loạt các
thiết bị điện mà ngày nay không thể nào thiếu được đối với chúng ta. Từ những
phát minh đơn giản phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt đời thường đến những phát
minh to lớn góp phần cho sự phát triển nền kinh tế đất nước như các thiết bị điện
phục vụ cho hệ thống sản xuất công nghiệp, hiện đại hoá, tự động hoá và cơ khí
hoá để thay thế sức người, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao.
Ngày nay trong điều kiện kinh tế đất nước phát triển mạnh, ngành điện nói
chung và ngành điện công nghiệp nói riêng đóng vai trò quyết định cho sự phát
triển kinh tế đất nước. Các xí nghiệp sản xuất công nghiệp ngày càng xuất hiện
nhiều với quy mô nhỏ, vừa và lớn mang tính chất hiện đại. Vì thế việc xây

HSTH: Nguyễn Xuân Sang

1

Lớp: TC – ĐCN K6/9B

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Đình Đăng

dựng một hệ thống điện tốt, đáp ứng các yêu cầu phức tạp trong quá trình sản
xuất vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của xí nghiệp
sản xuất công nghiệp. Việc xây dựng hệ thống điện đòi hỏi đáp ứng tốt về các
yêu cầu kĩ thuật, mỹ quan, kinh tế và đặc biệt là sự an toàn về điện cho con
người trong qua trình sản xuất.
Vì thời gian thực tập tại công ty không nhiều nên có nhiều thiếu sót trong quá
trình viết báo cáo, em rất mong sự góp ý kiến chân thành v...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Đình Đăng
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay điện một dạng năng lượng được sử dụng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp, giao thông vận tải, nông lâm nghiệp, thông tin liên lạc, dịch
vụ đặc biệt phục v những sinh hoạt thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.
thể i ngày nay điện có mặt khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. là
một dạng năng lượng đặc biệt, dễ sử dụng, được sản xuất tập trung với nguồn
công suất lớn. thể truyền tải đi xa và phân phối đến bất cứ nơi đâu. Điện có
thể dể dàng biến đổi thành các dạng năng lượng khác như năng, quang năng,
nhiệt năng ngược lại. Điện năng rất quan trọng cho k hoá, điện khí
hoá, tự đông hoá, góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Hãy
hình dung xem cuộc sống của chúng ta hiện nay sẽ ra sao nếu như không
điện. Không thể tìm hiểu thông tin qua ti vi, không giải trí, sinh hoạt, hoạt động
sản xuất bị ngưng trệ chủ yếu thủ công. Không điện sẽ không năng
lượng để tìm ra những phát minh đại, đối với ngành điện chúng ta, những
phát minh chủ yếu dựa vào các hiện tượng của điện, thể nói khôngđiện sẽ
không có nền văn minh.
Người ta đã ứng dụng các hiện tượng điện để phát minh ra hàng loạt các
thiết bị điện mà ngày nay không thể nào thiếu được đối với chúng ta. Từ những
phát minh đơn giản phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt đời thường đến những phát
minh to lớn góp phần cho sự phát triển nền kinh tế đất nước như các thiết bị điện
phục vụ cho hệ thống sản xuất công nghiệp, hiện đại hoá, tự động hoá khí
hoá để thay thế sức người, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao.
Ngày nay trong điều kiện kinh tế đất nước phát triển mạnh, ngành điện nói
chung ngành điện công nghiệp nói riêng đóng vai t quyết định cho sự phát
triển kinh tế đất nước. Các nghiệp sản xuất công nghiệp ngày càng xuất hiện
nhiều với quy mô nhỏ, vừa và lớn mang tính chất hiện đại. Vì thế việc xây
HSTH: Nguyễn Xuân Sang 1 Lớp: TC – ĐCN K6/9B
Thiết kế điện chiếu sáng nhà 2 tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế điện chiếu sáng nhà 2 tầng - Người đăng: Nguyễn Đức Thoại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Thiết kế điện chiếu sáng nhà 2 tầng 9 10 139