Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống cân

Được đăng lên bởi Doan Kenzy
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn tốt nghiệp Đại học

Thiết kế hệ thống cân dùng PLC

LỜI CAM ĐOAN

Hệ thống cân là một hệ thống được áp dụng rất nhiều trong các nhà máy sản
xuất. Với những yêu cầu về định lượng sản phẩm một cách chính xác khi được đưa
vào quá trình sản xuất. Từ những yêu cầu thực tế và lòng đam mê nghiên cứu các hệ
thống cân nên chúng em mạnh dạn chọn đề tài “THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂN

DÙNG PLC” này để làm luận văn tốt nghiệp cho mình.
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã nỗ lực hết sức, tuy nhiên sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót và những nội dung trình bày trong quyển báo cáo
này là những hiểu biết và những thành quả của chúng em đạt được trong suốt quá
trình nghiên cứu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Ths.Nguyễn Hoàng

Dũng.
Chúng em xin cam đoan rằng: những nội dung trình bày trong quyển báo cáo
luận văn tốt nghiệp này không phải là bản sao chép từ bất kỳ công trình đã có trước
nào. Nếu không đúng sự thật, chúng em xin chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2012
Sinh viên thực hiện
(ký tên và ghi họ tên)

CBHD: Ths. Nguyễn Hoàng Dũng

Trang 1

SVTH: Phạm Hoàng Hiệp
Nguyễn Văn Tâm

Luận văn tốt nghiệp Đại học

Thiết kế hệ thống cân dùng PLC

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được luận văn này là kết quả của toàn bộ nỗ lực của bản thân
chúng em trong suốt thời gian theo học tại trường, là toàn bộ năng lực của chúng
em khi bắt tay vào quá trình nghiên cứu. Để được thành công như ngày hôm nay
chúng em không bao giờ quên được sự giúp đỡ và sự giảng dạy rất nhiệt tình của
các Thầy cô Bộ môn Tự động hoá – Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.
Các Thầy cô là những đội ngũ đi trước rất am hiểu về lĩnh vực khoa học kỹ thuật đã
tận tình giảng dạy và giúp chúng em hoàn thành được rất nhiều đề tài Luận văn rất
hay và có ứng dụng nhiều trong thực tế. Và đều không thể kể đến sự thành công của
chúng em ngày hôm nay đó là sự nhiệt huyết tận tình hướng dẫn của Thầy Nguyễn
Hoàng Dũng. Thầy đã cùng chúng em đi qua những ngày khó khăn trong quá trình
nghiên cứu và chỉ dẫn của Thầy là niềm động lực rất lớn đối với chúng em. Và cuối
cùng chúng em xin ghi ơn công lao cha mẹ đã sinh ra và cho chúng em được ăn học
đến ngày hôm nay để có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực khoa học, nhờ sự động viên
thường xuyên và quan tâm đủ mặt về phía gia đình là một động lực giúp chúng em
vực qua mặt tâm lý, sự chán nản để chúng em quyết tâm hoàn thành tốt được đề tài
này.
Chúng em cũng xin cảm ơn đến những người bạn thân đã không ngại chia sẽ
về kinh nghiệm làm đề tài cũ...
Luận văn tốt nghiệp Đại học Thiết kế hệ thống cân dùng PLC
LỜI CAM ĐOAN
Hệ thống cân một hệ thống được áp dụng rất nhiều trong các nmáy sản
xuất. Với những yêu cầu về định lượng sản phẩm một cách chính xác khi được đưa
vào quá trình sản xuất. Từ những yêu cầu thực tế và lòng đam mê nghiên cứu các hệ
thống cân nên chúng em mạnh dạn chọn đề tài “THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂN
DÙNG PLC” này để làm luận văn tốt nghiệp cho mình.
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã nỗ lực hết sức, tuy nhiên sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót những nội dung trìnhy trong quyểno cáo
này những hiểu biết những thành quả của chúng em đạt được trong suốt quá
trình nghiên cứu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Ths.Nguyễn Hoàng
Dũng.
Chúng em xin cam đoan rằng: những nội dung trình bày trong quyển báo cáo
luận văn tốt nghiệp này không phải là bản sao chép từ bất kỳ công trình đãtrước
nào. Nếu không đúng sự thật, chúng em xin chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường.
Cần Thơ, ngày tháng năm 2012
Sinh viên thực hiện
(ký tên và ghi họ tên)
CBHD: Ths. Nguyễn Hoàng Dũng Trang 1 SVTH: Phạm Hoàng Hiệp
Nguyễn Văn Tâm
Thiết kế hệ thống cân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống cân - Người đăng: Doan Kenzy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Thiết kế hệ thống cân 9 10 816