Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi phungnguyen894-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG

GVHD: TS. LÊ THANH PHÚC
SVTH: NGUYỄN VĂN ANH
LÊ THẾ TOÀN

TP. HỒ CHÍ MINH 07/2014

10105003
10105140

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ MÔ HÌNH
XE CHẠY TỰ ĐỘNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1. NGUYỄN VĂN ANH

MSSV: 10105003

2. LÊ THẾ TOÀN

MSSV: 10105140

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. LÊ THANH PHÚC
I.

NỘI DUNG
Thiết kế mô hình xe chạy tự động

II.

TRÌNH BÀY
 Báo cáo đề tài: một cuốn báo cáo
 Một đĩa CD.
 Thuyết minh.

III.

THỜI GIAN THỰC HIỆN
 Ngày bắt đầu: 25 - 03 - 2014
 Ngày hoàn thành: 28 - 07 - 2014
 Ngày bảo vệ: 01 - 08 - 2014

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ

Trường ĐH.SPKT, ngày tháng

THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG

năm 2014

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Để đề tài hoàn thành theo đúng thời gian quy định đồng thời đạt được kết quả
đề ra không chỉ là sự nổ lực của bản thân người thực hiện đề tài, mà còn có sự giúp đỡ,
sự chỉ bảo của cá thầy Cô trong khoa CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC và kinh nghiệm của các
bạn cùng khóa, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp vào đúng thời
hạn được giao.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn :
 Sự chỉ dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy LÊ THANH PHÚC. Cảm ơn thầy
đã hướng dẫn cung cấp thông tin và hổ trợ kiểm tra, khắc phục các thông tin chưa
chính xác.
 Các bạn sinh viên cùng lớp đã chia sẽ thông tin, tài liệu hữu ích…
 Nhóm chúng em cũng xin cảm ơn quý Thầy Cô Trường ĐH Sư Phạm Kỹ
Thuật nói chung và Khoa Cơ Khí Động Lực nói riêng đã hết lòng dạy dỗ, truyền đạt
kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình học tập và rèn luyện để chúng em có được như
ngày hôm nay.
Trong quá trình thực hiện đề tài này, mặc dù chúng em đã cố gắng hết sức,
song sẽ không thể tránh những thiếu sốt. Rất mong nhận được sự góp ý, phê bình, của
quý thầy cô và các bạn sinh viên.
Một lần nữa xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn!
Nhóm SV thực hiện đề tài:

Tp. HCM, ngày…tháng…năm 2014

Lê Thế Toàn.

Giáo Viên Hướng Dẫn

Nguyễn Văn Anh
TS. Lê Thanh Phúc

THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.........................................................................................................................
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM K THUT TP.H CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐNG LC
B N ĐIỆN T Ô TÔ

ĐỒ ÁN TT NGHIP
ĐỀ TÀI:
THIT K MÔ HÌNH XE CHY T ĐNG
GVHD: TS. LÊ THANH PHÚC
SVTH: NGUYỄN VĂN ANH 10105003
LÊ TH TN 10105140
TP. H CHÍ MINH 07/2014
THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG - Người đăng: phungnguyen894-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE CHẠY TỰ ĐỘNG 9 10 141