Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế nguồn xung

Được đăng lên bởi nguyentrunghieuct
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
1. GIỚI THIỆU
Ngày nay, nguồn xung được sử dụng ngày càng rộng rãi. Người ta biết đến
nguồn xung như một thiết bị biến đổi điện áp AC sang DC với hiệu suất cao. Đó là
lý do mà nguồn xung được sử dụng trong các thiết bị tiết kiệm điện, bóng đèn tiết
kiệm điện là một ví dụ cụ thể nhất. Do đó, sẽ là một thiếu sót lớn nếu ta không sử
dụng nguồn xung trong những ứng dụng khác, như dùng để sạc ắc-quy chẳng hạn.
Vì nhiều lý do khác nhau, ắc-quy ngày nay vẫn còn được sử dụng và chiếm vị
trí không thể thay thế. Một ứng dụng cụ thể của ắc-quy là sử dụng trong các robot
của trường học Lạc Hồng. Trên thực tế, đa phần các máy sạc ắc-quy đang được sử
dụng chỉ đơn thuần là một biến áp sắt từ và diode cầu. Các máy sạc này không hề có
bộ phận điều khiển nạp cũng như đề phòng sự cố. Nếu người sử dụng không để ý
khi sử dụng, họ rất dễ làm hư máy sạc và ắc-quy khi để xảy ra sự cố: ngắn mạch
ngõ ra máy sạc hoặc kết nối ngược cực ắc-quy với máy sạc. Do đó, một máy sạc ắcquy được thiết kế để khắc phục các nhược điểm trên là điều cần thiết.
Nhận thấy yêu cầu do thực tế cuộc sống đặt ra như kể trên đề tài “THIẾT KẾ
VÀ THI CÔNG MÁY SẠC XUNG CHO ẮC-QUY” do nhóm thực hiện ra đời từ
đó.
2. TẦM QUAN TRỌNG
Ở nước ta, thói quen tiêu dùng của người dân đang có những chuyển biến tích
cực. Nếu lúc trước, đa số người dân thường chọn những mặt hàng rẻ, vừa với túi
tiền là tiêu chí khi tiêu dùng nói chung và khi mua sắm các sản phẩm điện tử nói
riêng. Những năm gần đây, vấn đề chất lượng của mặt hàng càng được quan tâm.
Người dân sẵn sàng bỏ ra một số tiền cao hơn một chút, nhưng mua được sản phẩm
dễ sử dụng, hơn là sản phẩm rẻ tiền và hay hư hỏng.
Khi hoàn thành đề tài, nhóm thực hiện sẽ giới thiệu một máy sạc ắc-quy đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng kể trên. Người sử dụng hoàn toàn

2

yên tâm khi sử dụng thiết bị này, bởi nó hoàn toàn dễ sử dụng. Người sử dụng
không cần lo lắng khi vô tình thao tác sai, máy đã được thiết kế để đề phòng các sự
cố này. Người sử dụng cũng không cần ngồi sát bên máy sạc để chờ ắc-quy đầy như
xưa nữa. Khi ắc-quy đầy, nó sẽ sáng đèn để báo và phát ra một đoạn nhạc, ắc-quy
cũng được tự động ngắt khỏi nguồn điện sạc. Với máy sạc do nhóm thiết kế, nó
được kì vọng sẽ thay thế được các máy sạc kém chất lượng hiện có bởi tính tiện lợi
của nó.
3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Mục đích của đề tài là tìm ra hướng thiết kế máy sạc ắc-quy mới, qua đó sẽ kéo
dài tuổi thọ ắc-quy mà vẫn đảm bảo sạc nhanh.
Một mục đích không kém phần quan trọng là tạo ra sự ...
1
LI NÓI ĐẦU
1. GII THIU
Ngày nay, ngun xung được s dng ngày càng rng rãi. Người ta biết đến
ngun xung như mt thiết b biến đổi đin áp AC sang DC vi hiu sut cao. Đó là
lý do mà ngun xung được s dng trong các thiết b tiết kim đin, bóng đèn tiết
kim đin là mt ví d c th nht. Do đó, s là mt thiếu sót ln n
ếu ta không s
dng ngun xung trong nhng ng dng khác, như dùng để sc c-quy chng hn.
Vì nhiu lý do khác nhau, c-quy ngày nay vn còn được s dng và chiếm v
trí không th thay thế. Mt ng dng c th ca c-quy là s dng trong các robot
ca trường hc Lc Hng. Trên thc tế, đa phn các máy sc c-quy đang được s
dng ch
đơn thun là mt biến áp st t và diode cu. Các máy sc này không h
b phn điu khin np cũng như đề phòng s c. Nếu người s dng không để ý
khi s dng, h rt d làm hư máy sc và c-quy khi để xy ra s c: ngn mch
ngõ ra máy sc hoc kết ni ngược cc c-quy vi máy sc. Do đó, m
t máy sc c-
quy được thiết kế để khc phc các nhược đim trên là điu cn thiết.
Nhn thy yêu cu do thc tế cuc sng đặt ra như k trên đề tài “THIT K
VÀ THI CÔNG MÁY SC XUNG CHO C-QUY”
do nhóm thc hin ra đời t
đó.
2. TM QUAN TRNG
nước ta, thói quen tiêu dùng ca người dân đang có nhng chuyn biến tích
cc. Nếu lúc trước, đa s người dân thường chn nhng mt hàng r, va vi túi
tin là tiêu chí khi tiêu dùng nói chung và khi mua sm các sn phm đin t nói
riêng. Nhng năm gn đây, vn đề cht lượng ca mt hàng càng được quan tâm.
Người dân s
n sàng b ra mt s tin cao hơn mt chút, nhưng mua được sn phm
d s dng, hơn là sn phm r tin và hay hư hng.
Khi hoàn thành đề tài, nhóm thc hin s gii thiu mt máy sc c-quy đáp
ng yêu cu ngày càng cao ca người s dng k trên. Người s dng hoàn toàn
Thiết kế nguồn xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế nguồn xung - Người đăng: nguyentrunghieuct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Thiết kế nguồn xung 9 10 851