Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ THỨC ĂN CHO CÁ TRA- CÁ BASA,NĂNG SUẤT 20.000 TẤN/NĂM

Được đăng lên bởi myalone
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Luận văn tốt nghiệp

trang1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN
KHOA CHẾ BIẾN



Đề tài:

THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ THỨC
ĂN CHO CÁ TRA- CÁ BASA,NĂNG SUẤT 20.000
TẤN/NĂM

GVHD: MAI THỊ TUYẾT NGA
SVTH: KIỀU THỊ KHUYÊN
MSSV: 43D2217
LỚP: 43 CB-2

Nha Trang,tháng 11, năm 2005

SVTT: Kiều Thị Khuyên

Lớp 43CB-2

Luận văn tốt nghiệp

trang2

CẢM LỜI ƠN
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, em gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự
giúp đỡ tận tình của cô Th S.Mai Thị Tuyết Nga đã giúp em hoàn thành đề
tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn cô .
Qua đâycho em gửi lời cảm ơn tới :

 Các thầy cô trong khoa Chế Biến, các thầy cô trong trường Đại Học
Thuỷ Sản.

 Cảm ơn cha,mẹ, những người thân và bạn bè đã tận tình giúp đơ õvà
luôn bên cạnh động viên tôi trong quá trình thực hiện đề tài

SVTT: Kiều Thị Khuyên

Lớp 43CB-2

Luận văn tốt nghiệp

trang3

MỤC LỤC
Stt

Trang

1

Mở đầu

1

2

Lập luận kinh tế kĩ thuật

2

3

Giới thiệu nguyên liệu

5

4

Chọn và thuyết minh quy trình công nghệ

8

5

Xác định thực đơn và cân bằng nguyên liệu

15

6

Cân bằng nhiệt

28

7

Tính toán và chọn thiết bị

68

8

Tính lực lượng lao động của nhà máy

84

9

Tính điện nước và xây dựng

89

10

Tính kinh tế

103

11

An toàn lao động vàvệ sinh xí nghiệp

111

12

Quản lí chất lượng sản phẩm

119

13

Tài liệu tham khảo

123

SVTT: Kiều Thị Khuyên

Lớp 43CB-2

Luận văn tốt nghiệp

trang4

Mở đầu

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông Cửu Long với mật
độ sông ngòi dày đặc. Cù với điều kiện tự nhiên
ng
,khí hậu nhiệt đới gió
mùa nên nghề nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh cuả vùng đồng bằng Sông
Cửu Long. Trong đó nghề nuôi cá Tra, cá Ba Sa phát triển mạnh. Sản lượng
cá tra, cá ba sa hàng năm đạt rất cao. Kim ngạch xuất khẩu của cá tra, cá
ba sa chiếm một phần không nhỏ trong kim ngạch xuất k u ngành thuỷ
hẩ
sản của nước ta. Nhưng hiện nay nghề nuôi cá tra, cá ba sa đang gặp một số
khó khăn đó là tình trạng cá châïm lớn, cá bệnh…. Một trong những nguyên
nhân trên đó là do người nuôi thường dùng thức ăn tươi để cho ăn. Đây là
loại thức ăn cá kém chất lượng vì không đảm bảo được tỉ lệ cân đối giữa
các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Để khắc phục ...
Luaän vaên toát nghieäp trang1
SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2
T
T
R
R
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
N
N
G
G
Ñ
Ñ
A
A
Ï
Ï
I
I
H
H
O
O
Ï
Ï
C
C
T
T
H
H
U
U
Y
Y
Û
Û
S
S
A
A
Û
Û
N
N
K
K
H
H
O
O
A
A
C
C
H
H
E
E
Á
Á
B
B
I
I
E
E
Á
Á
N
N
G
G
V
V
H
H
D
D
:
:
M
M
A
A
I
I
T
T
H
H
Ò
Ò
T
T
U
U
Y
Y
E
E
Á
Á
T
T
N
N
G
G
A
A
S
S
V
V
T
T
H
H
:
:
K
K
I
I
E
E
À
À
U
U
T
T
H
H
Ò
Ò
K
K
H
H
U
U
Y
Y
E
E
Â
Â
N
N
M
M
S
S
S
S
V
V
:
:
4
4
3
3
D
D
2
2
2
2
1
1
7
7
L
L
Ô
Ô
Ù
Ù
P
P
:
:
4
4
3
3
C
C
B
B
-
-
2
2
N
N
h
h
a
a
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g
,
,
t
t
h
h
a
a
ù
ù
n
n
g
g
1
1
1
1
,
,
n
n
a
a
ê
ê
m
m
2
2
0
0
0
0
5
5
Ñeà taøi:
THIEÁT KEÁ NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN BOÄT CAÙ VAØ THÖÙC
AÊN CHO CAÙ TRA- CAÙ BASA,NAÊNG SUAÁT 20.000
TAÁN/NAÊM
THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ THỨC ĂN CHO CÁ TRA- CÁ BASA,NĂNG SUẤT 20.000 TẤN/NĂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ THỨC ĂN CHO CÁ TRA- CÁ BASA,NĂNG SUẤT 20.000 TẤN/NĂM - Người đăng: myalone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ THỨC ĂN CHO CÁ TRA- CÁ BASA,NĂNG SUẤT 20.000 TẤN/NĂM 9 10 270