Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và thi công mô hình thang máy

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1814 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án tốt nghiệp
Hoa

GVHD: Đinh Thị Thanh

CHƯƠNG:
DẪN NHẬP

1

Đồ án tốt nghiệp
Hoa

GVHD: Đinh Thị Thanh

I. Đặt vấn đề
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì xã hội ngày càng phát
triển, nhu cầu nhà ở trở nên cấp thiết. Điều đó đẩy các nhà xây dựng mở rộng mặt bằng
đất ở, chủ yếu là xây dựng những ngôi nhà cao tầng. Đi kèm với việc xây dựng đó thì
việc di chuyển lên xuống các tầng lầu là thiết yếu. Vì vậy thang máy đã ra đời và có các
bước phát triển vượt bậc, đi kèm với nó là sự tiến bộ không ngừng về các phương pháp
điều khiển và cơ khí. Nhận thức được nhu cầu đó, nên việc học tập và nghiên cứu về
thang máy đặt ran nhiều triển vọng trong tương lai.
Trong giai đoạn hiện nay, việc sử dụng bộ điều khiển khả trình PLC ở môi trường
công nghiệp đã trở nên phổ biến. Với mục tiêu là tăng năng suất và chất lượng lao động,
phục vụ để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng
con đường tăng mức độ tự động hóa các quá trình.
Việc tự dộng hóa là nhằm thay thế một phần hay toàn bộ các thaon tác vất vả của
công nhân vận hành hoặc thiết bị thông qua một hệ thống điều khiển ,hệ thống điều khiển
này có thể điều khiển quà trình sản xuất với độ tin cậy cao và ổn, khả năng giám sát,
kiểm soát tất cả các thao tác trong qui trình công nghệ sản xuất, đáp ứng những nhu cầu
của con người và xã hội.
Hệ thống có khả năng như vậy thì cần phải có một bộ óc thông minh, điều tuyệt
diệu ấy đã xuất hiện khi PLC ra đời. Vì ngoài khả năng lưu trữ xử lý thông minh nhờ vào
chương trình đã được nạp sẵn mà còn nhờ vào tính linh hoạt mềm dẻo. PLC ra đời đánh
dấu một bước tiến mới của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất cũng như trong hoạt
động của thang máy.
Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp này, với việc sử dụng bộ điều khiển khả trình PLC
S7-200 nhóm thực hiện muốn trình bày một ứng dụng nhỏ của PLC trong điều khiển
thang máy phục vụ con người và đây cũng là một trong những ứng dụng thực tế của PLC
trong hệ thống điều khiển tự động.

II. Chọn phương án thiết kế và yêu cầu của đồ án tốt nghiệp
Sử dụng PLC S7-200 CPU 224 để điều khiển thang máy. Nội dung gồm các thành
phần sau:
Lý thuyết :
- Khảo sát hoạt động của thang máy.
- Tìm hiểu về PLC S7-200 CPU 224.
- Viết các lưu đồ thuật giải điều khiển thang máy.
2

Đồ án tốt nghiệp
Hoa

GVHD: Đinh Thị Thanh

- Viết chương trình và mô phỏng chương trình điều khiển thang máy.
- Trình bày kết quả thi công.
Thực hành :
- Thi công mô hình thang máy 4 tầng.
- Thi công bộ điều khiển khả trình...
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Đinh Thị Thanh
Hoa
CHƯƠNG:
DẪN NHẬP
1
Thiết kế và thi công mô hình thang máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và thi công mô hình thang máy - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Thiết kế và thi công mô hình thang máy 9 10 977