Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4479 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI CÁN BỘ TRẺ
(DO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUẢN LÝ)

THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN
TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515
Mã số: T2011-02-CBT11

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hải Triều Anh

Đà Nẵng, 01/2012

1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI CÁN BỘ TRẺ
(DO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUẢN LÝ)

THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN
TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515

Mã số: T2011-02-CBT11

Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài
(ký, họ và tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)

Đà Nẵng, 01/2012

2

Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu đề tài:
1. Nguyen Hai Trieu Anh
2. Nguyen Duy Hien
3. Nguyen Ba Tong

3

Mục lục:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI ................................ 9
1.1
Mở đầu .................................................................................................................. 9
1.2
Phân loại âm ......................................................................................................... 9
1.3
Mô hình phát âm đơn giản................................................................................ 10
1.4
Đặc điểm của tiếng nói ...................................................................................... 13
1.4.1 Băng thông......................................................................................................... 13
1.4.2 Tần số cơ bản .................................................................................................... 14
1.4.3 Các đỉnh trong phổ ........................................................................................... 14
1.4.4 Đƣờng bao phổ công suất ................................................................................. 14
1.5 Phân tích tiếng nói ngắn hạn .................................................................................. 14
1.6 Kết luận .................................................................................................................... 15
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT PHÁT HIỆN TIẾNG NÓI ..................................................... 16
2.1 Tổng quan................................................................................................................. 16
2.2 Giới thiệu về kĩ thuật VAD ..................................................................................... 16
2.3 Các giải pháp VAD tiêu chuẩn ............................................................................... 17
2.3.1 VAD G.729 Annex B I...
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI CÁN BỘ TRẺ
(DO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA QUẢN LÝ)
THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN
TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515
Mã số: T2011-02-CBT11
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hải Triều Anh
Đà Nẵng, 01/2012
THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515 - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
THỰC HIỆN THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN TIẾNG NÓI TRÊN KIT eZdsp5515 9 10 855