Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Thảo Leiko
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Được sự giới của khoa Tài Chính – Kế Toán Trường Học viện công nghệ bưu
chính viễn thông, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai
Linh Bắc Giang trong hơn hai tháng thực tập tại Công ty, Em đã vận dụng những kiến
thức tích lũy trong những năm học vừa qua cùng với những hoạt động thực tế tại công
ty để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Các Thầy, cô giáo trong trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông nói
chung và các thầy cô trong khoa Tài chính – Kế toán đã tận tình dạy dỗ và giúp đỡ Em
trong 04 năm học ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là Nguyễn Thị Chinh Lam đã
giúp đỡ tận tình, hướng dẫn Em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang.
Cùng toàn thể các Cô, chú, anh chị trong Công ty, đặc biệt là Cô, chú, anh, chị
trong phòng Tài chính – Kế toán, dù thời gian rất bận rộn nhưng vẫn tận tình hướng
dẫn và cung cấp đầy đủ số liệu để em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp một
cách tốt nhất.
Cuối cùng, Em xin kính chúc các Quý thầy, cô Trường Học viện công nghệ bưu
chính viễn thông và tất cả các cô, chú trong Công ty luôn dồi dào sức khỏe, đạt được
những thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp, do thời gian có hạn và
kiến thức còn non kém nên không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý Thầy, cô thông
cảm và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy, cô giúp Em hoàn thiện
chuyên đề này hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
NGÔ THỊ SINH

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường vận hành theo chế độ xã
hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước, vì vậy với các doanh nghiệp để tồn tại và
[Type text]

phát triển, có vị trí đứng vững trên thị trường, yêu cầu đạt ra cho các doanh nghiệp là
cần đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường. Đó là những
yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành - bại của doanh nghiệp. Trong điều kiện
cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay đã đưa các doanh nghiệp Việt Nam
đến trước một thách thức đó là làm thế nào để có một tình hình tài chính lành mạnh
làm xuất phát điểm để đứng vững trên thị trường, đạt đuợc mục tiêu đề ra, do vậy
doanh nghiệp thực sự phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có, đặc
biệt là TSDH của chính doanh nghiệp mình.
Nhằm mục đích phân tích thực trạng quản lý, sử dụng TSDH với mong muốn:
rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội, ứng dụng nhữn...
LỜI CẢM ƠN
Được sự giới của khoa Tài Chính – Kế Toán Trường Học viện công nghệ bưu
chính viễn thông, được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai
Linh Bắc Giang trong hơn hai tháng thực tập tại Công ty, Em đã vận dụng những kiến
thức tích lũy trong những năm học vừa qua cùng với những hoạt động thực tế tại công
ty để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Các Thầy, cô giáo trong trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông nói
chung và các thầy cô trong khoa Tài chính – Kế toán đã tận tình dạy dỗ và giúp đỡ Em
trong 04 năm học ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là Nguyễn Thị Chinh Lam đã
giúp đỡ tận tình, hướng dẫn Em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang.
Cùng toàn thể các Cô, chú, anh chị trong Công ty, đặc biệt là Cô, chú, anh, chị
trong phòng Tài chính – Kế toán, dù thời gian rất bận rộn nhưng vẫn tận tình hướng
dẫn và cung cấp đầy đủ số liệu để em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp một
cách tốt nhất.
Cuối cùng, Em xin kính chúc các Quý thầy, cô Trường Học viện công nghệ bưu
chính viễn thông và tất cả các cô, chú trong Công ty luôn dồi dào sức khỏe, đạt được
những thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp, do thời gian có hạn và
kiến thức còn non kém nên không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý Thầy, cô thông
cảm và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy, cô giúp Em hoàn thiện
chuyên đề này hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
NGÔ THỊ SINH
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường vận hành theo chế độ xã
hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước, vì vậy với các doanh nghiệp để tồn tại và
[Type text]
Thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Thảo Leiko
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thực tập tốt nghiệp 9 10 134