Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng sử dụng chiến lược Marketing cho sản phẩm Ure

Được đăng lên bởi thao-quyen
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 6453 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón Urê của
công ty TNHH Hòa Phát tại thị trường An Giang

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:

Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược
Marketing Mix cho sản phẩm phân bón Urê của
công ty TNHH Hòa Phát tại thị trường An Giang

SVTH: Lê Nhựt Thăng

1

Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón Urê của
công ty TNHH Hòa Phát tại thị trường An Giang

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.............................................................................................................................2
TỔNG QUAN...........................................................................................................................2
Cơ sở hình thành .......................................................................................................................2
CHƯƠNG 2.............................................................................................................................6
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU......................................................................6
Giới thiệu..................................................................................................................................6
S+ O........................................................................................................................................11
S +T.........................................................................................................................................11
W +O ..................................................................................................................................11
W +T...................................................................................................................................11
CHƯƠNG 3...........................................................................................................................17
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÒA PHÁT..................................17
Giới thiệu...............................................................................................................................17
CHƯƠNG 4...........................................................................................................................21
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................................................21
Giới thiệu..............
Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón Urê của
công ty TNHH Hòa Phát tại thị trường An Giang
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược
Marketing Mix cho sản phẩm phân bón Urê của
công ty TNHH Hòa Phát tại thị trường An Giang
SVTH: Lê Nhựt Thăng 1
Thực trạng sử dụng chiến lược Marketing cho sản phẩm Ure - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng sử dụng chiến lược Marketing cho sản phẩm Ure - Người đăng: thao-quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Thực trạng sử dụng chiến lược Marketing cho sản phẩm Ure 9 10 660