Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong môn Toán ở trường T.H.C.S” để nghiên cứu

Được đăng lên bởi Thu Vân
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3970 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN MỘT : MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của công
nghệ thông tin trên toàn thế giới; cơ cấu xã hội của tất cả các quốc gia đều thay
đổi theo chiều hướng phát triển thì giáo dục thế giới cũng đặc biệt được các quôc
gia quan tâm.
Đối với nước ta trong giai doạn hiện nay, đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá để đưa đất nước tiến kịp các nước khác trong khu vực. Song
song với quá trình đổi mới về mọi mặt, Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đến
giáo dục: “ Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển”. Vì vậy Giáo
dục luôn là quốc sách hàng đầu. Trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta dã có
nhiều chính sách cho giáo dục. Đi đôi, với việc tăng cướng cơ sở vật chất, đổi mới
và hoàn thiện nội dung dạy học, sách giáo khoa là thay đổi phương pháp dạy học
nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao
chất lượng dạy học trong nhà trường. Việc sử dụng phương pháp dạy học như thế
nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình truyền đạt và tiếp thu tri thức của cả giáo
viên và học sinh. Trong quá trình truyền đạt tri thức cho học sinh người giáo viên
luôn luôn tìm tòi cho mình những phương pháp dạy học để tiến trình dạy học diễn
ra đạt kết quả cũng như phát huy cao nhất khả năng tiếp thu của học sinh. Người
giáo viên luôn luôn kết hợp rất nhiều phương pháp dạy học. Trong đó phương
pháp dạy học trực quan là một trong những phương pháp được dùng nhiều nhất
trong các môn học, đặc biệt là môn toán vì phương pháp này phát huy cao tính
tích cực cũng như tính sáng tạo của học sinh.
Thực ra, phương pháp dạy trực quan đã có và được vận dụng từ lâu trong dạy
học nói chung và trong môn toán nói riêng. Phương pháp này đã đem lai hiệu quả
cao cho người sử dụng. Chính vì thế mà trong chương trình đổi mới hiện nay, bên
cạnh những phương pháp dạy học mới thì phương pháp dạy học trực quan vẫn
dược coi trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải bất cứ giáo viên Toán nào
cũng biết cách sử dụng phương pháp dạy học trực quan một cách hợp lí, có hiệu
quả cao trong một giờ dạy.
Vì những lí do trên và với mong muốn tìm ra phương pháp sử dụng phương
pháp dạy học trực quan sao cho có hiệu quả, hợp lí trong việc dạy học môn Toán,
tôi quyết định chọn đề tài: “ Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan
trong môn Toán ở trường T.H.C.S” để nghiên cứu.

1

2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong d...
PHẦN MỘT : MỞ ĐẦU
1 . Lí do chọn đề tài
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của công
nghệ thông tin trên toàn thế giới; cấu hội của tất cả các quốc gia đều thay
đổi theo chiều hướng phát triển thì giáo dục thế giới cũng đặc biệt được c quôc
gia quan tâm.
Đối với nước ta trong giai doạn hiện nay, đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá để đưa đất nước tiến kịp các nước khác trong khu vực. Song
song với quá trình đổi mới về mọi mặt, Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm đến
giáo dục: Đầu cho giáo dục chính đầu tư cho sự phát triển”. vậy Giáo
dục luôn là quốc sách hàng đầu. Trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta dã có
nhiều chính sách cho giáo dục. Đi đôi, với việc tăng cướng cơ sở vật chất, đổi mới
hoàn thiện nội dung dạy học, sách giáo khoa thay đổi phương pháp dạy học
nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Phương pháp dạy học một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao
chất lượng dạy học trong nhà trường. Việc sử dụng phương pháp dạy học như thế
nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình truyền đạttiếp thu tri thức của cả giáo
viên học sinh. Trong quá trình truyền đạt tri thức cho học sinh người giáo viên
luôn luôn tìm tòi cho mình những phương pháp dạy học để tiến trình dạy học diễn
ra đạt kết quả cũng như phát huy cao nhất khả ng tiếp thu của học sinh. Người
giáo viên luôn luôn kết hợp rất nhiều phương pháp dạy học. Trong đó phương
pháp dạy học trực quan một trong những phương pháp được ng nhiều nhất
trong các môn học, đặc biệt môn tn vì phương pháp này phát huy cao tính
tích cực cũng như tính sáng tạo của học sinh.
Thực ra, phương pháp dạy trực quan đã được vận dụng từ lâu trong dạy
học nói chung trong môn toán nói riêng. Phương phápy đã đem lai hiệu quả
cao cho người sử dụng. Chính thế trong chương trình đổi mới hiện nay, bên
cạnh những phương pháp dạy học mới thì phương pháp dạy học trực quan vn
dược coi trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải bt cứ giáo viên Toán nào
cũng biết cách sử dụng phương pháp dạy học trực quan một cách hợp lí, hiệu
quả cao trong một giờ dạy.
những do trên và với mong muốn tìm ra phương pháp sử dụng phương
pháp dạy học trực quan sao cho hiệu quả, hợp trong việc dạy học môn Toán,
tôi quyết định chọn đtài: Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan
trong môn Toán ở trường T.H.C.S” để nghiên cứu.
1
Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong môn Toán ở trường T.H.C.S” để nghiên cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong môn Toán ở trường T.H.C.S” để nghiên cứu - Người đăng: Thu Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trực quan trong môn Toán ở trường T.H.C.S” để nghiên cứu 9 10 300