Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê

Được đăng lên bởi Xì Ke Chúa
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2790 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG..........................
KHOA……………………

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI

Thực trạng và giải pháp cho
hoạt động xuất khẩu giầy
dép của công ty giầy Thuỵ
Khuê

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của đất nước nghành da
giầy Việt Nam cũng đã có những bước phát triển đáng kể. Được Đảng và
Nhà Nước ta xác định là một nghành có vị trí vô cùng quan trọng trong
nền kinh tế quốc dân, nghành công nghiệp da giầy đã có những đóng góp
lớn vào sự phát triển của đất nước. Trong thời gian qua, nghành da giầy
Việt Nam đã có những bước phát triển rất đúng đắn và phù hợp với điều
kiện, môi trường kinh tế của đất nước nên đã đạt được những thành công
đáng kể, có lúc đã đứng trong 10 nước xuất khẩu giầy dép lớn nhất thế
giới, đóng góp một phần lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Ngay từ khi mới ra đời, Công ty giầy Thuỵ Khuê đã có nhiệm vụ
chính là sản xuất giầy dép xuất khẩu, trong những năm đầu mới thành lập,
dưới chế độ bao cấp công ty chủ yếu sản xuất giầy dép xuất khẩu sang thị
trường Nga và các nước đông Âu. Từ khi chế độ bao cấp bị xoá bỏ, công
ty đã có lúc đứng bên bờ vực giải thể nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của
Đảng và Nhà nước cùng với sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, công nhân
viên công ty vẫn đứng vững và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng
và Nhà nước đã giao phó. Trong những năm vừa qua công ty giầy Thuỵ
Khuê đã cùng với nghành da giầy Việt Nam đã đóng góp rất nhiều vào sự
phát triển của đất nước đặc biệt là đóng góp cho ngân sách và giải quyết
công ăn, việc làm cho người lao động.
Vượt lên tất cả những khó khăn, khắc nghiệt của nền kinh tế thị
trường, công ty vẫn ngày càng phát triển, kim nghạch xuất khẩu của công
ty trong thời gian gần đây năm nào cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Trong
khi vào năm 1997, xuất khẩu của công ty là 176.100 đôi với kim nghạch là
954.500 USD thì năm 2000 xuất khẩu là 3.450.212 đôi đạt kim nghạch
6.359.033 USD, sang năm 2001 xuát khẩu của công ty là 4.223.008 đôi
đạt kim nghạch là 7.832.495 USD. Trong thời gian tới, công ty sẽ gặp phải
1

một số kho khăn lớn từ phía các khách hàng do nhu cầu giầy vải trên thế
giới đang giảm mạnh, thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng,
thêm vào đó là sự xuất hiện của rất nhiều đối thủ cạnh tranh cả trong nước
và ngoài nước, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh từ nước láng giềng Trung
Quốc. Tuy nhiên, công ty đã có những kế hoạch hoạt động phù hợp với
tình hình mới. Trong thời gian tới, công ty sẽ cố gắng từng bước nâng cao
chất lượng sản phẩm, chú trọng việc th...
TRƯỜNG..........................
KHOA……………………
TIU LUN
ĐỀ TÀI
Thc trng và gii pháp cho
hot động xut khu giy
dép ca công ty giy Thu
Khuê
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê - Người đăng: Xì Ke Chúa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê 9 10 551