Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ

Được đăng lên bởi Nguyen ThanhPhuong
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3962 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ
(CAMEMCO)

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Ths. Trương Chí Tiến

Đinh Thanh Tú
MSSV: B090203
Lớp: QTKD TH – K35

Năm 2012

LỜI CẢM TẠ
Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ, bên cạnh sự nổ
lực của bản thân, sự giúp đỡ của bạn bè, em còn được sự chỉ bảo tận tình của quý
thầy cô, ban giám hiệu trường cũng đã tạo mọi điều kiện cần thiết để cho em có
thể học tập, nghiên cứu và phát huy khả năng của mình.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường đại học Cần Thơ đã tạo
điều kiện thuận lợi cho cho em học tập, nghiên cứu, cảm ơn quý thầy cô trường
đại học Cần Thơ đặc biệt là quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh đã
truyền đạt cho em những kiến thức quý báo làm hành trang vững chắc bước vào
đời.
Em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty cổ phần cơ khí điện máy
Cần Thơ, các anh chị, các phòng ban và nhất là phòng Tổ chức – Hành chính đã
chỉ bảo và hỗ trợ cho em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn thầy Trương Chí Tiến đã hướng dẫn tận tình để
em hoàn thành luận văn này.
Tuy nhiên, do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên không thể
tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự đóng góp tận tình của quý thầy
cô, cơ quan thực tập và các bạn để bài viết hoàn chỉnh hơn.
Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô, cô chú, anh (chị) được nhiều
sức khỏe trong cuộc sống và thành công trong công việc.
Cần thơ, ngày……tháng……năm 2012
Sinh viên thực hiện

Đinh Thanh Tú

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.
Cần thơ, ngày……tháng……năm 2012
Sinh viên thực hiện

Đinh Thanh Tú

ii

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH T- QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
THC TRẠNG VÀ GII PHÁP HOÀN THIỆN
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY C
PHN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ
(CAMEMCO)
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
Ths. Trương Chí Tiến Đinh Thanh Tú
MSSV: B090203
Lớp: QTKD TH – K35
Năm 2012
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ - Người đăng: Nguyen ThanhPhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ 9 10 665