Ktl-icon-tai-lieu

TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ

Được đăng lên bởi Kiên Vũ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ
Nguyễn Ngọc Huy
Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Môi trường và Xã hội

Một vài thông tin cá nhân
• Công việc hiện tại: Nghiên cứu và tư vấn
• Công việc trước đây:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Đại học Kyoto
Trung tâm nghiên cứu thiên tai Châu Á
Liên hiệp quốc về chiến lược giảm thiểu thiên tai toàn cầu
UNESCO
UNDP
Quỹ Nông nghiệp Quốc tế
Liên hợp quốc về phòng chống sa mạc hóa
Oxfam
Winrock
Cascadia
Đại học Huế

Menu today
•
•
•
•

Tại sao cần nghiên cứu biến đổi khí hậu?
Nghiên cứu cái gì?
Ai (có thể) nghiên cứu?
Nghiên cứu như thế nào?
– Các cách tiếp cận, các lĩnh vực
– Bài báo khoa học về lĩnh vực BDKH
– Tính phản biện

Tại Sao?

?
• Biến đổi khí hậu tác động đến ai?
• Các biểu hiện như thế nào?
• Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có cần
tính đến các yếu tố liên quan?

Cái gì?
Tôi cũng
có phần
trong đó

Miếng
bánh này
có phần
của tôi

Tôi có
phần
trong đó

Còn gì nữa?

I. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

 2-3oC

 5% mưa
 30cm (2050) and 100 cm (2100)
compared to 1980 - 1999

II. Thiên Tai

River Flooding
Flood
Flash floods

Flash flood
Typhoons
Storm
and typhoon
Storm Surges

Storm surges
Not on map:

•

•
•
•

Drought
Salt intrusion
Forest fire
River bank and shoreline erosion

Chính sách liên quan thích ứng biến đổi khí hậu

1994

Ratified
UNFCCC

2002

Ratified
Kyoto
Protocol

2008

National
Target
Program To
Respond To
Climate
Change

2011

2012

National
Climate
change
strategy

-National
Green
Growth
Strategy
-National
Action Plan
to Respond
to Climate
Change

Chính sách liên quan phòng chống thiên tai

2004

 Law on forest
Protection and
dev’
 Electricity law;

2005

2006

 Law on env’
protection;
 Revised law on
mineral resources;

2010

2013

Law on
Disaster Law
Energy
Efficiency
& conservation

Ai?
• Bạn học chuyên ngành gì? Nói cho tôi nghe, tôi sẽ
chỉ cho bạn thấy sự liên quan.
• • • • • tôi không đồng tình với việc toàn bộ các ngành
các cấp lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

Một cách tiếp cận cụ thể
Desk Study

Desk study +
Interviews, FGDs

Field assessment

Policy
implementation

Case
studies

Key DRR policy
documents
Key CCA policy
documents

Policy
landscape

Policy mapping
Policy and practice
analysis

Policy GAPs

Challenges

Policy recommendation

Opportunities

Bài báo khoa học (chính sách) về BDKH
• Phương pháp nghiên cứu tiếp cận đa ngành
• Cần phát triển công cụ riêng để tiếp cận
• Cần hiểu biết và vận dụng kiến thức đa lĩnh
vực
• Cần sự phân tích đa chiều
...
TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU VÀ CHIẾN LƯC ỨNG PHÓ
Nguyễn Ngọc Huy
Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Môi trường hội
TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ - Người đăng: Kiên Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ 9 10 126