Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Ảnh hưởng của áp lực học đường và những hệ lụy đối với học sinh phổ thông hiện nay.

Được đăng lên bởi Hoai Vu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2577 lần   |   Lượt tải: 16 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
……………………….

Lời mở đầu.
I.

Thực trạng.

Môn: 1. Một số đặc điểm của học sinh phổ thông.
Nhập2. Thực trạng áp lực học đường ở học sinh phổ thông Việt Nam.
II.
Nguyên nhân.
môn
1. Nguyên nhân từ gia đình.
Tâm lý2. Nguyên nhân từ nhà trường.
học 3. Nguyên nhân từ xã hội.
4. Nguyên nhân từ bản thân học sinh.

III.

Tiểu
luận:

ÁP
LỰC
HỌC
ĐƯỜ
NG
VÀ

G
iả
IV.
n
g
Vi
ê
n
:
H
u
ỳ
n
h
V
ă
n
S
ơ
n
Si
n
h
vi
ê

Hậu quả và những hệ lụy lâu dài.
1. Hậu quả và hệ lụy đối với bản thân học sinh.
2. Hậu quả và hệ lụy đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
Một số giải pháp.

Tiểu luận Nhập môn Tâm lý học – SV: Vũ Thị Thu Hoài

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, giáo dục học đường hiện diện ở khắp nơi trong thế giới chúng ta sống. Số
lượng người tham dự vào công việc giáo dục trung bình trong một ngày nhiều hơn ở bất cứ
ngành nào khác, kể cả y tế, quân đội, và thậm chí toàn bộ thị trường lao động. Không chỉ trẻ
em từ năm hay sáu tuổi tới tuổi thiếu niên phải đi học, mà nó còn mở rộng cho những lứa
tuổi nhỏ hơn cũng như càng ngày càng nhiều thanh niên và người lớn tham gia vào những
loại hình giáo dục sau đại học, không chỉ giáo viên, nhà quản lí giáo dục mà cả các bậc phụ
huynh. Giờ đây, khi đánh giá về một quốc gia, ngoài những yếu tố kinh tế, quân sự thì giáo
dục là một lĩnh vực không thể thiếu.
Từ thực tế cuộc sống và những nghiên cứu đã cho chúng ta thấy rằng những thành công
mà xã hội loài người đạt được suốt hàng trăm năm qua là kết quả lớn lao từ đầu tư diện rộng
và giáo dục của các quốc gia. Giáo dục học đường được tổ chức để hướng dẫn và dạy dỗ trẻ
em trưởng thành theo những phương pháp tối ưu nhất và chuẩn bị cho các em cuộc sống
trưởng thành trong tương lai. Các trường học là một phần quan trọng của cấu trúc đời sống
và nó trở nên phổ biến ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Một nền giáo dục quốc gia chất lượng
cao quyết định việc phát triển và phồn vinh của quốc gia đó.
Với vai trò quan trọng trong việc phát triển con người, phát triển quốc gia thì giáo dục
học đường ngày càng có liên hệ chặt chẽ hơn tới thị trường lao động, cơ hội phát triển của
các cá nhân. Những người giỏi nhất và triển vọng nhất của quốc gia sẽ giữ những vị trí cao,
chủ chốt hơn và cũng có nhiều cơ hội nhận được sự giáo dục hay những điều kiện tốt hơn
nữa để phát triển so với những người ít tài năng hơn. Nhận thức được những giá trị đó, giáo
dục và thành tích giáo dục càng được xã hội xem trọng, nó gắn liền với những quan niệm
kiểu như: “Học giỏi thì sẽ ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
……………………….
Lời mở đầu.
I. Thực trạng.
1. Một số đặc điểm của học sinh phổ thông.
2. Thực trạng áp lực học đường ở học sinh phổ thông Việt Nam.
II. Nguyên nhân.
1. Nguyên nhân từ gia đình.
2. Nguyên nhân từ nhà trường.
3. Nguyên nhân từ xã hội.
4. Nguyên nhân từ bản thân học sinh.
III. Hậu quả và những hệ lụy lâu dài.
1. Hậu quả và hệ lụy đối với bản thân học sinh.
2. Hậu quả và hệ lụy đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
IV. Một số giải pháp.
Tiểu
luận:
ÁP
LỰC
HỌC
ĐƯỜ
NG
Môn:
Nhập
môn
Tâm
học
G
iả
n
g
Vi
ê
n
:
H
u
n
h
V
ă
n
S
ơ
n
Si
n
h
vi
ê
Tiểu luận: Ảnh hưởng của áp lực học đường và những hệ lụy đối với học sinh phổ thông hiện nay. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Ảnh hưởng của áp lực học đường và những hệ lụy đối với học sinh phổ thông hiện nay. - Người đăng: Hoai Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận: Ảnh hưởng của áp lực học đường và những hệ lụy đối với học sinh phổ thông hiện nay. 9 10 444