Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Các ngành công nghiệp trọng điểm

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Phần I. Các ngành công nghiệp trọng điểm - mũi nhọn
I. Tổng quát

1

II. Một số ngành công nghiệp trọng điểm - mũi nhọn

1

1. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
2. Công nghiệp năng lượng
3. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

1
4
5

III. Thực trạng phát triển 2011-2015

1. Công nghiệp năng lượng
2. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
3. Công nghiệp cơ khí
IV. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2016- 2020

1. Bối cảnh kinh tế xã hội
2. Định hướng phát triển
a. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
b. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
c. Công nghiệp năng lượng

8
9
11
12
14
14
14
14
17

Phần II. Các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ Logistics
I. Các ngành công nghiệp hỗ trợ

28

II. Logistics

30

Các nguồn tham khảo
Bảng phân công công việc và đánh giá từng thành viên

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ 2016-2020

PHẦN I: CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
I.

TỔNG QUÁT

1. Định nghĩa:

-

Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành:
Có thế mạnh lâu dài dựa trên nguồn tài nguyên và lao động
Mang lại hiệu quả kinh tế cao
Có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác.
2. Vai trò:

-

Công nghiệp trọng điểm là một ngành sản xuất vật chất quan trọng.
Phát triển công nghiệp trọng điểm tác động mạnh mẽ tới sự phân bố của ngành
sản xuất.
Đẩy mạnh cách mạng khoa học, công nghệ ứng dụng vào phát triển kinh tế
quốc dân.
Thu hút vốn đầu tư, mở rộng quan hệ thương mại với các quốc gia khác.
Nâng ca năng lực quốc phòng và phòng thủ cho đất nước.
3. Các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta

CN chế biến LTTP
CN cơ khí
CN điện tử
CN năng lượng: bao gồm khai thác nhiên liệu+ sản xuất điện
CN hóa chất và vật liệu xây dựng
CN sản xuất hàng tiêu dùng

II.

MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM MŨI NHỌN
1) CN chế biến lương thực thực phẩm

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có cơ cấu ngành đa dạng, gồm phân
ngành chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy, hải
sản. Trong mỗi phân ngành có nhiều hoạt động công nghiệp khác nhau. Chẳng hạn,
phân ngành chế biến sản phẩm trồng trọt có các hoạt động công nghiệp xay xát, đường
mía, chè, cà phê, rượu, bia, nước ngọt.

- Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng
điểm ở nước ta, phát triển mạnh mẽ với sản phẩm đa dạng. Hằng năm, ngành này
cung cấp khoảng 1 triệu tấn đường, 12 vạn tấn chè (búp khô), 80 vạn tấn cà phê nhân,

160 - 220 triệu lít rượu (các loại), 1,3 - 1,4 tí lít bia, 300...
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Phần I. Các ngành công nghiệp trọng điểm - mũi nhọn
I. Tổng quát 1
II. Một số ngành công nghiệp trọng điểm - mũi nhọn 1
1. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 1
2. Công nghiệp năng lượng 4
3. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 5
III. Thực trạng phát triển 2011-2015 8
1. Công nghiệp năng lượng 9
2. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 11
3. Công nghiệp cơ khí 12
IV. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2016- 2020 14
1. Bối cảnh kinh tế xã hội 14
2. Định hướng phát triển
a. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 14
b. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 14
c. Công nghiệp năng lượng 17
Phần II. Các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ Logistics
I. Các ngành công nghiệp hỗ trợ 28
II. Logistics 30
Các nguồn tham khảo
Bảng phân công công việc và đánh giá từng thành viên
Tiểu luận Các ngành công nghiệp trọng điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Các ngành công nghiệp trọng điểm - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tiểu luận Các ngành công nghiệp trọng điểm 9 10 400