Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận chiến lược marketing của công ty vinamilk Việt Nam

Được đăng lên bởi luckyluke5185
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4056 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Mục lục
Trang
Lời mở đầu...................................................................................................2
Phần 1: Giới Thiệu Công Ty Sữa Vinamilk................................................3
1.1 Quá trình phát triển.................................................................................4
1.2 Cơ cấu tổ chức........................................................................................5
lế3 Nghành nghề kinh doanh........................................................................6
1.4 Sứ mệnh và Mục tiêu của Công ty.........................................................6
Phần 2 :Phân tích môi trường bên ngoài......................................................6
2.1 Phận tích ngành......................................................................................6
2.1.1 Phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter..........6
2.1.2 Phân tích chu kỳ phát triển của ngành sữa việt nam...........................7
2.2 Phân tích môi trường vĩ mô, quốc gia, toàn cầu....................................8
Phần3: Phân tích tình hình Công ty Sữa Vinamilk.....................................12
3.1 Lợi thế cạnh tranh Và Năng lực đặc thù của Công ty...........................12
3.2 Chuỗi giá trị Công ty.............................................................................13
3.3 Các khối xây dụng cơ bản của lợi thế cạnh tranh.................................13
Phần 4 - phân tích swot...............................................................................16
Phần 5 : Chiến lược phát triển của Công ty Sữa Vinamilk........................16
4.1 Chiến lược công ty................................................................................17
4.2 Sự phù họp của chiến lược với nguồn lực của công ty.........................17
4.3 Nhìn nhận và góp ý cho công ty ...........................................................21
Lời kết..........................................................................................................24
Lời Mở Đầu
Nhiều công ty và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty và doanh
nghiệp nhỏ và vừa họ thường bị cuốn theo vòng xoáy của công việc phát sinh
hằng ngày (sản xuất, bán hàng, tìm kiếm khách hàng, giao hàng,thu tiền,...) hầu
hết những công việc này được giải quyết theo yêu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu
giải quyết đến đó chứ không hề được hoạch định hay đưa ra một chiến lược một
cách bài bản, quản lý một cách có hệ thống và đánh giá hiệu quả một cách có
khoa...
1
Mc lc
Trang
Lời mở đầu...................................................................................................2
Phần 1: Giới Thiệu Công Ty Sữa Vinamilk................................................3
1.1 Quá trình phát triển.................................................................................4
1.2 Cơ cấu tổ chức........................................................................................5
l
ế
3 Nghành nghề kinh doanh........................................................................6
1.4 Sứ mệnh và Mục tiêu của Công ty.........................................................6
Phần 2 :Phân tích môi trường bên ngoài......................................................6
2.1 Phận tích ngành......................................................................................6
2.1.1 Phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter..........6
2.1.2 Phân tích chu kỳ phát triển của ngành sữa việt nam...........................7
2.2 Phân tích môi trường vĩ mô, quốc gia, toàn cầu....................................8
Phần3: Phân tích tình hình Công ty Sữa Vinamilk.....................................12
3.1 Lợi thế cạnh tranh Và Năng lực đặc thù của Công ty...........................12
3.2 Chuỗi giá trị Công ty.............................................................................13
3.3 Các khối xây dụng cơ bản của lợi thế cạnh tranh.................................13
Phần 4 - phân tích swot...............................................................................16
Phần 5 : Chiến lược phát triển của Công ty Sữa Vinamilk........................16
4.1 Chiến lược công ty................................................................................17
4.2 Sự phù họp của chiến lược với nguồn lực của công ty.........................17
4.3 Nhìn nhận và góp ý cho công ty ...........................................................21
Lời kết..........................................................................................................24
Lời M Đu
Nhiều công ty và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty và doanh
nghiệp nhỏ vừa họ thường bị cuốn theo vòng xoáy của công việc phát sinh
hằng ngày (sản xuất, n hàng, tìm kiếm khách ng, giao hàng,thu tiền,...) hầu
hết những công việc này được giải quyết theo yêu cầu phát sinh, xảy ra đến đâu
giải quyết đến đó chứ không hề được hoạch định hay đưa ra một chiến lược một
cách bài bản, quản một ch hệ thống đánh giá hiệu quả một cách
khoa học. các cấp quản họ bị các công việc “dẫn dắt” đến mức lạc đường” lúc
nào không biết, không định hướng ràng chỉ thấy đâu lối thì đi,
càng đi lại càng lạc đường, đó cái các công ty doanh nghiệp việt nam
cần phải thay đổi trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, bởi hiện nay chúng ta
đang ngày càng cạnh tranh với các công ty, doanh nghiệp hùng mạnh trên thế
giới việc các công ty, doanh nghiệp phải xác định ràng được mục tiêu,
hương đi, vạch ra một con đường họp phân bổ các nguồn lực một cách tối
ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định trong quỹ thời gian cho phép. quản trị
chiến lược cho phép chứng ta hoàn thiện quá trình đó. Quản trị chiến lược
xương sống của mọi quản trị chuyên ngành. đâu cần một hệ thống quản
bài bản, chuyên nghiệp được vận hành tốt, đó không thể thiếu các cuộc họp
quan trọng bàn về quản trị chiến lược, vậy nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ
một nhà quản trị nào phải hiểu nhận thức đứng đắn về công việc này để
không để mắc những sai lầm mà đôi khi chúng ta phải trả giá bằng cả sự sống
Tiểu luận chiến lược marketing của công ty vinamilk Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận chiến lược marketing của công ty vinamilk Việt Nam - Người đăng: luckyluke5185
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiểu luận chiến lược marketing của công ty vinamilk Việt Nam 9 10 576