Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi Phicoi Bui Van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 13106 lần   |   Lượt tải: 79 lần
Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua thời gian ba tháng học tập, bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên, được sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường Đại học
Lâm nghiệp, Trường cán bộ quản lý NN&PTNT, cùng sự quan tâm dạy bảo và
hướng dẫn tận tình của quý thầy cô đã truyền đạt cho Em những kiến thức kỹ năng
về quản lý hành chính nhà nước gồm những nội dung:
- Nhà nước và pháp luật;
- Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính;
- Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
Thời gian cho khóa học không dài, nhưng với sự biên soạn nội dung, chương
trình ngắn gọn, đầy đủ và sự nhiệt tình của các Thầy, Cô đã truyền đạt những kiến
thức cơ bản cho toàn thể học viên lớp học là những công chức, viên chức nhà nước
làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp.
Qua liên hệ thực tiễn trong công tác Em nhận thấy vấn đề “An toàn để sản
xuất” và “Sản xuất phải an toàn” luôn là khẩu hiệu hành động của tất cả các đơn vị
sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Những năm gần đây khi quá
trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu thì vấn
đề an toàn trong lao động không chỉ là vấn đề của riêng khu vực sản xuất kinh
doanh mà trở thành vấn đề đáng quan tâm của mọi người lao động trong tất cả các
cơ quan, đơn vị và mọi thành phần kinh tế.
Ngày 23/6/1994, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá IX đã thông qua Bộ Luật
Lao động, trong đó có một chương riêng gồm các Điều qui định về vấn đề Bảo hộ
lao động. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Ngày 02/4/2002 tại kỳ họp
thứ 11 Quốc hội khoá X đã ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ
luật Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.
Việc triển khai và tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động tại hầu hết các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Hòa Bình được tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết
quả khả quan, đã phát huy tác dụng nhằm đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của các bên giữa người lao động và người sử dụng lao động.

2

Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình thực hiện Bộ Luật Lao động cũng
bộc lộ một số yếu kém, bất cập như: Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được tiến
hành thường xuyên, chưa đến được đều khắp các doanh nghiệp - đặc biệt là các
doanh nghiệp tư nhân, một số trường hợp vi phạm pháp luật lao động chậm được
xử lý hoặc xử lý không đúng pháp luật. Thậm chí vì những lý do khác nhau đã
không được xử lý. Xuất phát...
Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua thời gian ba tháng học tập, bồi dưỡng kiến thức Quản nhà nước
chương trình chuyên viên, được sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường Đại học
Lâm nghiệp, Trường cán bộ quản lý NN&PTNT, ng sự quan tâm dạy bảo
hướng dẫn tận tình của quý thầy cô đã truyền đạt cho Em những kiến thức kỹ năng
về quản lý hành chính nhà nước gồm những nội dung:
- Nhà nước và pháp luật;
- Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính;
- Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
Thời gian cho khóa học không dài, nhưng với sự biên soạn nội dung, chương
trình ngắn gọn, đầy đủ và sự nhiệt tình của các Thầy,đã truyền đạt những kiến
thức cơ bản cho toàn thể học viên lớp học những công chức, viên chức nhà nước
làm việc tại trường Đại học Lâm nghiệp.
Qua liên hệ thực tiễn trong công tác Em nhận thấy vấn đề “An toàn để sản
xuất” và “Sản xuất phải an toàn” luôn là khẩu hiệu hành động của tất cả các đơn vị
sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Những năm gần đây khi quá
trìnhng nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta ngày càng đi vào chiều sâu thì vấn
đề an toàn trong lao động không chỉ là vấn đề của riêng khu vực sản xuất kinh
doanh mà trở thành vấn đề đáng quan tâm của mọi người lao động trong tất cả các
cơ quan, đơn vị và mọi thành phần kinh tế.
Ngày 23/6/1994, tại k họp thứ 5 Quốc hội khoá IX đã thông qua B Luật
Lao động, trong đómột chương riêng gồm các Điều qui định về vấn đề Bảo hộ
lao động. B luật này có hiệu lực t ngày 01/01/1995. Ngày 02/4/2002 tại k họp
thứ 11 Quốc hội khoá X đã ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một s Điều của B
luật Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003.
Việc triển khai và tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động tại hầu hết các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Hòanh được tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết
quả khả quan, đã phát huy tác dụng nhằm đảm bảo c quyền, nghĩa v lợi ích
hợp pháp, chính đáng của các bên giữa người lao động và người sử dụng lao động.
2
Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - Người đăng: Phicoi Bui Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 9 10 119