Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên

Được đăng lên bởi lopduoc04nct
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học viên thực hiện:

Tiểu luận cuối khóa

I. LỜI MỞ ĐẦU
Cù Lao Dung là vùng đất có vị trí khá đặc thù nằm biệt lập với đất liền,
bốn bề sông nước, được xem là huyện đảo, nông thôn vùng sâu của tỉnh Sóc
Trăng, được tách ra từ địa giới hành chính của huyện Long Phú theo nghị định
số 04/2002/NĐ-CP, ngày 26/02/2002 của Chính phủ. Cùng với sự thành lập đó,
đội ngũ cán bộ, công chức vừa thiếu, vừa yếu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động điều hành của bộ máy hành chính nhà nước. Từ thực tế trên lãnh đạo
Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện đã tuyển dụng đội ngũ cán bộ mới chưa qua
đào tạo chuyên môn và thiếu kinh nghiệm trong công tác nhằm từng bước kiện
toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị.
Trên cơ sở đó, bộ máy hành chính cấp huyện đã từng bước ổn định và
hoạt động đạt hiệu quả, khắc phục khó khăn cả về chuyên môn cũng như trang
thiết bị phục vụ công tác. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn không ít
khuyết điểm, tồn tại, phần lớn do trình độ hạn chế dẫn đến năng lực quản lý
kém đã gây ra nhiều vụ việc sai phạm làm thất thoát tài sản, ảnh hưởng đến
lòng tin của nhân dân đối với vai trò chăm lo của Đảng, nhà nước.
Từ những vụ việc thực tế đã xảy ra trên địa bàn đặt ra vấn đề về vai trò
của các cấp lãnh đạo trong việc điều hành thực thi nhiệm vụ công vụ, cũng như
trong công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức nhất là trong giai
đoạn nền kinh tế thị trường tác động làm tha hoá phẩm chất đạo đức, lợi ích cá
nhân đặt trên lợi ích của tập thể và của nhân dân, làm mất đi những phẩm chất
tốt đẹp vốn có của người cán bộ, đảng viên gương mẫu. Ở góc độ chuyên viên
giúp việc, tôi xin chọn đề tài tiểu luận cuối khóa với tiêu đề “Vai trò quản lý
nhà nước trong xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật ở huyện Cù Lao
Dung”.
Đề tài tiểu luận mang tính thực tiễn trong quản lý hành chính Nhà nước
của ngành Nội vụ huyện Cù Lao Dung hiện nay, được viết dưới dạng xử lý tình
huống một cách phù hợp vấn đề phát sinh trên cơ sở các văn bản quy phạm
pháp luật về lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, nên người viết xin phép không
nêu đích danh đối tượng.
1

Học viên thực hiện:

Tiểu luận cuối khóa

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô các phòng ban của Trường Chính trị
tỉnh Sóc Trăng và quý thầy cô khoa Nhà nước Pháp luật - Quản lý nhà nước đã
tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập ở nhà trường. Do khả
năng, trình độ có hạn, phạm vi hiểu biết vấn đề về nhà nước chưa sâu rộng, nên
nội dung bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất đ...
Học viên thực hiện: Tiểu luận cuối khóa
I. LỜI MỞ ĐẦU
Lao Dung vùng đất vị trí khá đặc thù nằm biệt lập với đất liền,
bốn bề sông nước, được xem huyện đảo, nông thôn vùng sâu của tỉnh Sóc
Trăng, được tách ra từ địa giới hành chính của huyện Long Phú theo nghị định
số 04/2002/NĐ-CP, ngày 26/02/2002 của Chính phủ. Cùng với sự thành lập đó,
đội ngũ cán bộ, công chức vừa thiếu, vừa yếu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động điều hành của bộ máy hành chính nhà nước. Từ thực tế trên lãnh đạo
Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện đã tuyển dụng đội ngũ cán bộ mới chưa qua
đào tạo chuyên môn thiếu kinh nghiệm trong công tác nhằm từng bước kiện
toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị.
Trên s đó, bộ máy hành chính cấp huyện đã từng bước ổn định
hoạt động đạt hiệu quả, khắc phục khó khăn cả về chuyên môn cũng như trang
thiết bị phục vụ công tác. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn không ít
khuyết điểm, tồn tại, phần lớn do trình độ hạn chế dẫn đến năng lực quản
kém đã gây ra nhiều vụ việc sai phạm làm thất thoát tài sản, ảnh hưởng đến
lòng tin của nhân dân đối với vai trò chăm lo của Đảng, nhà nước.
Từ những vụ việc thực tế đã xảy ra trên địa bàn đặt ra vấn đề về vai t
của các cấp lãnh đạo trong việc điều hành thực thi nhiệm vụ công vụ, cũng như
trong công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức nhất trong giai
đoạn nền kinh tế thị trường tác động làm tha hoá phẩm chất đạo đức, lợi ích
nhân đặt trên lợi ích của tập thể của nhân dân, làm mất đi những phẩm chất
tốt đẹp vốn của người cán bộ, đảng viên gương mẫu. góc độ chuyên viên
giúp việc, tôi xin chọn đề tài tiểu luận cuối khóa với tiêu đề “Vai trò quản
nhà nước trong xử cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật huyện Lao
Dung”.
Đề tài tiểu luận mang tính thực tiễn trong quản hành chính Nhà nước
của ngành Nội vụ huyện Cù Lao Dung hiện nay, được viết dưới dạng xử lý tình
huống một cách phù hợp vấn đề phát sinh trên sở các văn bản quy phạm
pháp luật về lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, nên người viết xin phép không
nêu đích danh đối tượng.
1
Tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên - Người đăng: lopduoc04nct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên 9 10 877