Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Dịch Vụ Hàng Không

Được đăng lên bởi nguyentrannguyenlam
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Dịch Vụ Hàng Không
MỤC LỤC
***
CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG II: DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
2.1. Khái quát dịch vụ hàng không
2.1.1. Vai trò của dịch vụ hàng không
2.1.2. Phân loại dịch vụ hàng không
2.1.2.1. Dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay
2.1.2.2. Dịch vụ hàng không ngoài cảng hàng không, sân bay
2.1.2.3. Dịch vụ trực tiếp trong dây truyền kinh doanh của
hãng hàng không
2.1.3.4. Dịch vụ bảo đảm hoạt động cho chuyến bay
2.1.3.5. Các dịch vụ ngoài dây truyền vận tải hàng không
2.2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không,
sân bay
2.3. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không ở Việt Nam
2.3.1. Các doanh nghiệp tại cảng hàng không, sân bay
2.3.2. Các doanh nghiệp ngoài cảng hàng không, sân bay
CHƯƠNG III: PHẦN KẾT LUẬN
3.1. Ưu điểm của đề tài nghiên cứu
3.2. Nhược điểm của đề tài nghiên cứu
Tiểu luận Dịch Vụ Hàng Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Dịch Vụ Hàng Không - Người đăng: nguyentrannguyenlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận Dịch Vụ Hàng Không 9 10 48