Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Được đăng lên bởi linhbs
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc
đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy
nguồn lực con người… Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng
học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiếu niên đi vào lao động
nghề nghiệp phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong cả nước và
từng địa phương. Giáo dục lao động là hệ thống những tác động giáo dục
nhằm hình thành có mục đích, có kế hoạch, những quan điểm, niềm tin,
thái độ đúng đắn đối với lao động, có tri thức lao động, rèn luyện kỹ năng
lao động cần thiết, kỹ năng nghề nhất định ở học sinh, chuẩn bị tâm thế cho
thế hệ trẻ - những công dân tương lai sẵn sàng hội nhập với “thế giới việc
làm”, “thế giới nghề nghiệp”, đi vào lao dộng sản xuất và đào tạo nghề, góp
phần chuẩn bị nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp nhất định cho địa phương
và xã hội. Hiện nay đất nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới với sự
phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang rất cần một nguồn nhân lực
chất lượng cao đủ đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá
của đất nước. Nguồn nhân lực ấy ở đâu ra và ta phải làm thế nào để có
nguồn nhân lực chất lượng cao đó. Ta không thể nào quên lời của của Chủ
tịch Hồ Chí Minh
“Vì sự nghiệp 10 năm thì phải trồng cây
Vì sự nghiệp trăm năm thì phải trồng người”
Lời nói nổi tiếng của Bác đã chỉ rõ tầm nhìn chiến lược lâu dài cho
đất nước. Để có một con người có sức khoẻ, có tri thức, có những kỹ năng
nhất định về nghề nghiệp và có những ước mơ hoài bão lớn lao không phải
là ngày một ngày hai mà là cả một quá trình hết sức lâu dài và gian khổ,
với sự kết hợp của Gia đình  Nhà trườngXã hội

1

Khi sinh ra mỗi người đều có một năng khiếu riêng biệt mà trời đã
Ban tặng. Ta phải làm gì để mỗi người đó bộc lộ được năng khiếu và rèn
luyện để phát huy được tối đa năng khiếu đó phục vụ cho lợi ích chung của
xã hội.
Các cụ ta luôn truyền dạy : “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” hay
“Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” những câu nói đó đã thể hiện rất rõ
việc chọn nghề, rèn luyện kỹ năng nghề, nghệ thuật hoá nghề, tinh thông
nghề, tất cả những cái đó có được khi ta chọn đúng nghề, đúng sở thích và
là mảnh đất mầu mỡ để ta vùng vẫy, sáng tạo thật sự bất công và đau đớn
biết bao khi một người rất thích vẽ, thích làm thơ mà lại không được làm
mà phải đi làm thợ cơ khí hay một ngành nào khác mà không phù hợp với
họ lỗi đó tại ai? Ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho nhà trường được mà chỉ
trách cho vi...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Giáo dục và đào tạo một trong những động lực quan trọng thúc
đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa, điều kiện để phát huy
nguồn lực con người… Coi trọng công tác hướng nghiệp phân luồng
học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiếu niên đi vào lao động
nghề nghiệp phù hợp với sự dịch chuyển cấu kinh tế trong cả nước và
từng địa phương. Giáo dục lao động hệ thống những tác động giáo dục
nhằm hình thành mục đích, kế hoạch, những quan điểm, niềm tin,
thái độ đúng đắn đối với lao động, tri thức lao động, rèn luyện kỹ năng
lao động cần thiết, kỹ năng nghề nhất định ở học sinh, chuẩn bị tâm thế cho
thế hệ trẻ - những công dân tương lai sẵn sàng hội nhập với “thế giới việc
làm”, “thế giới nghề nghiệp”, đi vào lao dộng sản xuất và đào tạo nghề, góp
phần chuẩn bị nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp nhất định cho địa phương
và xã hội. Hiện nay đất nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới với sự
phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang rất cần một nguồn nhân lực
chất lượng cao đủ đáp ứng cho s nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá
của đất nước. Nguồn nhân lực ấy đâu ra ta phải làm thế nào để
nguồn nhân lực chất lượng cao đó. Ta không thể o quên lời của của Chủ
tịch Hồ Chí Minh
“Vì sự nghiệp 10 năm thì phải trồng cây
Vì sự nghiệp trăm năm thì phải trồng người”
Lời nói nổi tiếng của Bác đã chỉ tầm nhìn chiến lược lâu dài cho
đất nước. Để một con người sức khoẻ, tri thức, những kỹ năng
nhất định về nghề nghiệpnhững ước hoài bão lớn lao không phải
ngày một ngày hai cả một q trình hết sức lâu dài gian khổ,
với sự kết hợp của Gia đình Nhà trườngXã hội
1
TIỂU LUẬN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - Người đăng: linhbs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TIỂU LUẬN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 9 10 444