Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Nấm độc và những hiểu biết liên quan đến nấm độc

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.............................................................................................................................2
1. Lý do lựa chọn đề tài.......................................................................................................2
2. Mục đích nghiên cứu.......................................................................................................2
3. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................................2
Chương I: CÁC LOẠI NẤM ĐỘC VÀ ĐỘC TỐ NẤM ĐỘC...........................................3
1. Đại cương về nấm độc.....................................................................................................3
1.1. Cấu tạo hình thái của loài nấm độc...............................................................................3
1.2. Các loại độc tố trong nấm độc......................................................................................3
1.3. Những bệnh tật do nấm độc gây ra ..............................................................................4
2. Các nhóm độc tố...............................................................................................................5
2.1. Độc tố hủy hoại chất nguyên sinh tế bào và các loài nấm gây ngộ độc......................5
2.1.1. Độc tố Amatoxin................................................................................................5
2.1.2. Độc tố Phallotoxin.............................................................................................8
2.1.3. Độc tố Gyromitrin, Monomethylhydrazine ......................................................9
2.1.4. Độc tố Orellanine .............................................................................................11
2.1.5. Ngộ độc hệ thần kinh........................................................................................12
2.1.6. Ngộ độc do Psilocybin......................................................................................16
2.1.7. Độc tố Coprine và Disulfiram-Like..................................................................18
Chương II: NHẬN BIẾT NẤM ĐỘC VÀ ỨNG DỤNG...................................................21
2.1. Phân biệt nấm độc và nấm ăn......................................................................................21
2.2. Triệu chứng khi bị ngộ ...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.............................................................................................................................2
1. Lý do lựa chọn đề tài.......................................................................................................2
2. Mục đích nghiên cứu.......................................................................................................2
3. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................................2
Chương I: CÁC LOẠI NẤM ĐỘC VÀ ĐỘC TỐ NẤM ĐỘC...........................................3
1. Đại cương về nấm độc.....................................................................................................3
1.1. Cấu tạo hình thái của loài nấm độc...............................................................................3
1.2. Các loại độc tố trong nấm độc......................................................................................3
1.3. Những bệnh tật do nấm độc gây ra ..............................................................................4
2. Các nhóm độc tố...............................................................................................................5
2.1. Độc tố hủy hoại chất nguyên sinh tế bào và các loài nấm gây ngộ độc......................5
2.1.1. Độc tố Amatoxin................................................................................................5
2.1.2. Độc tố Phallotoxin.............................................................................................8
2.1.3. Độc tố Gyromitrin, Monomethylhydrazine ......................................................9
2.1.4. Độc tố Orellanine .............................................................................................11
2.1.5. Ngộ độc hệ thần kinh........................................................................................12
2.1.6. Ngộ độc do Psilocybin......................................................................................16
2.1.7. Độc tố Coprine Disulfiram-Like..................................................................18
Chương II: NHẬN BIẾT NẤM ĐỘC VÀ ỨNG DỤNG...................................................21
2.1. Phân biệt nấm độc và nấm ăn......................................................................................21
2.2. Triệu chứng khi bị ngộ độc do ăn phải nấm độc.........................................................21
2.3. Các biện pháp sơ cấp cứu khi ngộ độc nấm................................................................23
2.4. Phòng ngộ độc nấm.....................................................................................................24
Chương III: CÁC LOẠI NẤM ĐỘC THƯỜNG GẶP VIỆT NAM CÁC NƯỚC
LÂN CẬN ........................................................................................................................26
3.1. Tình hình chung ..........................................................................................................26
3.2. Đại diện một số nấm độc thường gặp ở Việt Nam......................................................27
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................................................29
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................30
1
Tiểu luận: Nấm độc và những hiểu biết liên quan đến nấm độc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Nấm độc và những hiểu biết liên quan đến nấm độc - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiểu luận: Nấm độc và những hiểu biết liên quan đến nấm độc 9 10 859