Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Quản trị tri thức là chìa khóa thành công trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề Tài: Tại sao lại nóĩ rằng “Quản trị trĩ thửc là chìa khóa thành công
trong doanh nghiệp”
A) MỞ Đầu:
Thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Những năm 50 của thế kỷ 19,
các nền kinh tể chủ yếu dựa trên sản xuất nông nghiệp. Hoạt động sản xuất phục thuộc và
nguồn tài nguyên thiên nhiên mà đa số là các nguồn lực ưong sản xuât nông nghiệp. Thế giới
đang trở lên “phang” hơn bao giờ hết. Những giới hạn về không gian, thông tin đang được sự
phát tri en như vũ bão của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin .Sức mạnh và
khả năng cạnh tranh của các quốc gia và các tổ chức không còn nằm ở tài nguyên thiên nhiên,
khả năng tài chính hay sức mạnh công nghệ mà phụ thuộc vào yếu tố con người mà trong đó
nguồn chất xám của họ có vai trò quyết định. Tuy nhiên một quốc gia, một tổ chức phát triển
và có trường tồn được hay không lại không phải quyết định bởi có nhiều cá nhân xuất sắc hay
không mà được quyết định bởi khả năng sáng tạo, chia sẻ và ứng dụng liên tục các tri thức
mới vào việc nâng cao giá trị cho xã hội. Giá trị của sản phẩm ngày nay cũng không còn phụ
thuộc vào nguồn nguyên liệu mà được quyết định 80 - 90% bởi hàm lượng chất xám, chi phí
nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Ĩ)CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái niệm tri thức
Hiện nay chưa có sự nhât trí vê định nghĩa của tri thức. Tri thức được định nghĩa dưới
nhiều hình thức
• Trí thức là (i) chuyên môn và kỹ năng của một cá nhân được hình thành thông qua
kinh nghiệm hay giáo dục; bao gồm các kiến thức về lý thuyết hay thực tiễn về
một đối tượng, (ii) những hiểu biết về một lĩnh vực cụ thể hay những kiến thức
chung bao gồm sự kiện và thông tin. (Oxford English Dictionary)
“Tri thức là quá trình năng động của con người trong việc minh chứng các niềm tin cá
nhân với những “sự thật’”’. Nonaka và Takeuchỉ (ỉ995)
Tri thửc được xem như là thông tin nằm trong bộ não của con người: là tập hợp của
kinh nghiệm, giá trị, ngữ cảnh của thông tin và các kiến thức chuyên sâu giúp cho việc đánh
giá và phối hợp để tạo nên các kinh nghiệm và thông tin mới bao gồm cả sự so sánh, kết quả,
liên hệ, và giao tiếp (Davenport and Prusak, 1998; Davenport, ỉ999).
Bộ não con người chuyển đổi thông tin thành các tri thức có giá trị khi nó giúp con
người hiểu các khái niêm và khung bằng cách trả lời cho các câu hỏi “How?” (know-how)
and “Why?” (know-why) (Stenmark, 200Ỉ; Quigley and Debons, 1999; Hols apple and Joshi,
1999).

Tri thức là việc sử dụng tối đa thông tin và dữ liệu kết hợp với tiềm năng con người về
kỹ ...
Đề Tài: Tại sao lại nóĩ rằng “Quản trị trĩ thửc là chìa khóa thành công
trong doanh nghiệp”
A) MỞ Đầu:
Thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển kinh tế hội. Những năm 50 của thế kỷ 19,
các nền kinh tể chủ yếu dựa trên sản xuất nông nghiệp. Hoạt động sản xuất phục thuộc
nguồn tài nguyên thiên nhiên đa số các nguồn lực ưong sản xuât nông nghiệp. Thế giới
đang trở lên phang” hơn bao giờ hết. Những giới hạn về không gian, thông tin đang được sự
phát tri en như bão của khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin .Sức mạnh
khả năng cạnh tranh của các quốc gia và các tổ chức không còn nằm ở tài nguyên thiên nhiên,
khả năng tài chính hay sức mạnh công nghệ phụ thuộc vào yếu tố con người trong đó
nguồn chất xám của họ vai trò quyết định. Tuy nhiên một quốc gia, một tổ chức phát triển
có trường tồn được hay không lại không phải quyết định bởi có nhiều cá nhân xuất sắc hay
không được quyết định bởi khả năng sáng tạo, chia sẻ ứng dụng liên tục các tri thức
mới vào việc nâng cao giá trcho hội. Giá trị của sản phẩm ngày nay cũng không còn phụ
thuộc vào nguồn nguyên liệu được quyết định 80 - 90% bởi hàm lượng chất xám, chi phí
nghiên cứu, phát triển sản phẩm.
Tiểu luận Quản trị tri thức là chìa khóa thành công trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Quản trị tri thức là chìa khóa thành công trong doanh nghiệp - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận Quản trị tri thức là chìa khóa thành công trong doanh nghiệp 9 10 234