Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tai nạn giao thông

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Toàn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2589 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

Trang
A. Mở đầu....................................................................
B. Nội dung.................................................................
Chương I. Sơ qua tình hình, hậu quả tai nạn giao thông ở
nước ta những năm gần đây.........................................
1. Dưới góc độ triết học...........................................
2. Tình hình, hậu quả tai nạn giao thông ở nước ta gần
đây....................................................................................
Chương II. Phân tích nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao
thông................................................................................
1. Cơ sở hạ tầng yếu kém dẫn tới tai nạn giao thông
2.Ý thức của người tham gia giao thông chưa cao dẫn
đến tai nạn giao thông......................................................
3. Kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông
còn yếu dẫn tới tai nạn giao thông...................................
4. Trách nhiệm, năng lực quản lý của cơ quan giao
thông chưa tốt dẫn tới việc xảy ra tai nạn giao thông......
Chương III. Một số các giải pháp hạn chế, đẩy lùi tai nạn
giao thông ở nước ta.........................................................
1. Đối với các cơ quan quản lý giao thông..............
2. Đối với người tham gia giao thông......................
C. Kết luận.................................................................
Tài liệu tham khảo...................................................

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, tai nạn giao thông đã lấy đi không biêt bao nhiêu
nước mắt và sinh mạng của hàng vạn người. Nó đã trở
thành một vấn đề gây bức xúc, gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và của đối với nền kinh tế nhất là trong thời kỳ
kinh tế Việt Nam đang phát triển, mặc dù chính phủ đã đầu
tư và đưa ra nhiều hướng giải quyết, song dường như chưa
có sự thay đổi gì nhiều.
Giao thông

không chỉ đơn thuần là việc đi lại của người

dân, nhưng bây giờ nó là một vấn đề lớn của người dân khi
ra đường tai nạn giao thông luôn đe dọa tính mạng người
dân, từng giờ, từng ngày khi họ tham gia giao thông. Chúng
em là những người tham gia giao thông, nhận thấy được
tầm quan trọng của việc an toàn giao thông nên nhóm em
đã chọn đề tài này.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ
Đề tài đưa ra nghiên cứu trong bối cảnh tai nạn giao thông
đang được quan tâm theo dõi của cả xã hội. Chúng em chọn
đề tài này để tìm hiểu sơ lược về vấn đề tai nạn giao thông
đường bộ và các biện pháp giải quyết về vấn đề này. Khi
chúng em ...


Trang
....................................................................
.................................................................
Chương I. Sơ qua tình hình, hậu quả tai nạn giao thông ở
nước ta những năm gần đây.........................................
1. Dưới góc độ triết học...........................................
2. Tình hình, hậu quả tai nạn giao thông ở nước ta gần
đây....................................................................................
Chương II. Phân ch nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao
thông................................................................................
1. Cơ sở hạ tầng yếu kém dẫn tới tai nạn giao thông
2.Ý thức của người tham gia giao thông chưa cao dẫn
đến tai nạn giao thông......................................................
3. K năng, kiến thức của người tham gia giao thông
còn yếu dẫn tới tai nạn giao thông...................................
4. Trách nhiệm, năng lực quản lý của quan giao
thông chưa tốt dẫn tới việc xảy ra tai nạn giao thông......
Chương III. Một số các giải pháp hạn chế, đẩy lùi tai nạn
giao thông ở nước ta.........................................................
1. Đối với các cơ quan quản lý giao thông..............
2. Đối với người tham gia giao thông......................
 .................................................................
 ...................................................
tiểu luận tai nạn giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận tai nạn giao thông - Người đăng: Nguyễn Đức Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tiểu luận tai nạn giao thông 9 10 250