Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất dầu thô

Được đăng lên bởi sattuong
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2419 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC HÀNH CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
Đề tài

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT
DẦU ĂN TINH CHẾ TỪ DẦU THÔ
Năng suất 500kg dầu thô/giờ
GVHD: Vũ Thị Hoan
Lớp: DHTP7A
Nhóm SVTH: 1
Tổ: 3

TPHCM, tháng 10 năm 2014

DANH SÁCH NHÓM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Họ và tên
1.Hà Thị Huỳnh Như

MSSV
Nhiệm vụ
11031871 -Tổng quan sản phẩm và nguyên liệu
-Tính toán cân bằng vật chất

Báo cáo thực hành Cơ sở thiết kế nhà máy

GVHD: Vũ Thị Hoan

-Tính toán cân bằng nhiệt lượng
-Lựa chọn địa điểm nhà máy

2.Lâm Quế My

11028091

3.Nguyễn Thanh Phượng

11032911 -Vẽ bản vẽ sơ đồ vị trí và mặt bằng tổng thể

-Tính toán nước
-Tính toán cân bằng nhiệt lượng
-Tổng hợp bài word và powerpoint
-Quy trình công nghệ và thuyết minh quy

4.Nguyễn Hoàng Sơn

5.Trần Công Tam

11031711 trình

11041461

-Tính toán điện
-Tính và lựa chọn thiết bị
-Vẽ bản vẽ mặt bằng phân xưởng chính

MỤC LỤC

2

Báo cáo thực hành Cơ sở thiết kế nhà máy

GVHD: Vũ Thị Hoan

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
1. Tổng quan của nguyên liệu [1]
1.1.

Nguyên liệu chính
Dầu thô: thu được từ đậu phộng bằng những phương pháp khác nhau như ép

nguội, ép nóng, trích ly bằng dung môi hữu cơ. Dầu thô mới chỉ qua làm sạch sơ bộ,
ngoài thành phần chính thì bao giờ cũng có các tạp chất tan hoặc không tan trong dầu.
Thành phần chính, triglyceride, chiếm hơn 93% khối lượng dầu thô. Tạp chất
trong dầu được chia làm hai loại, tạp chất loại một là các chất chuyển vào dầu trong
quá trình ép hoặc trích ly từ đậu phộng; tạp chất loại hai là tất cả các chất xuất hiện do
kết quả của các phản ứng xảy ra trong dầu khi bảo quản, lưu trữ. Các tạp chất vô cơ
thường gặp như đất, cát, nước, các muối kim loại…và tạp chất hữu cơ như
phospholipid, sáp, các loại sterol, hydrocarbide, glucid, glucoside, acid béo, protein,
enzyme, nhựa, tanin, chất màu ( chlorophyll, carotene, gossypol), chất mùi, vitamin,
các sản phẩm của quá trình oxy hóa ( peroxyde, ketone, aldehyde), quá trình thủy phân
(glycerol, acid béo, monoglyceride và diglyceride). Ngoài ra còn có các loại thuốc trừ
sâu, độc tố thực vật và các độc tố vi sinh vật.
Sự có mặt của acid béo tự do làm tăng chỉ số acid (AV) của dầu. Các acid béo
mạch ngắn, ketone, aldehyde thường có mùi khó chịu. Diglyceride, monoglyceride,
phospholipid là những chất hoạt động bề mặt, thường tạo nhũ và ảnh hưởng đến quá
trình tinh luyện và chế biến. Các hợp chất glucid sẽ làm dầu bị sẫm màu dưới tác động
dưới tác động của nhiệt độ cao ( chưng sấy, tr...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM
BÁO CÁO THỰC HÀNH CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
Đề tài
GVHD: Vũ Thị Hoan
Lớp: DHTP7A
Nhóm SVTH : 1
Tổ : 3
TPHCM, tháng 10 năm 2014
DANH SÁCH NHÓM VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Họ và tên MSSV Nhiệm vụ
1.Hà Thị Huỳnh Như 11031871 -Tổng quan sản phẩm và nguyên liệu
-Tính toán cân bằng vật chất
THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT
DẦU ĂN TINH CHẾ TỪ DẦU THÔ
Năng suất 500kg dầu thô/giờ
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất dầu thô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất dầu thô - Người đăng: sattuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất dầu thô 9 10 250